Hopp til hovedinnhold


Svenske Ortivus vinner ambulansejournalkontrakt i England

Ortivus har blitt tildelt en kontrakt av South West Ambulance Service Trust på leveranse av MobiMed journal til sør-Englands helseregion. Kontrakten er verdt 8,5 milloner pund over fem år, det tilsvarer cirka 103 millioner svenske kroner, melder Din industri.
Leveransen omfatter en såkalt «full managed service» som inkluderer leveranse av programvare, hardware, 24/7 support, samt drift av hele systemet.
SWAST-distriktet håndterer over 80 000 pasientsamtaler per månad og har cirka 600 kjøretøy.
– Anbudet er gjort ved at et antall leverandører deltar i det som kalles konkurransepreget dialog. Vurderingen er at Ortivus system MobiMed oppfyller de høyekravene som SWAST har krevd når det gjelder funksjonalitet og drift. At SWAST fortsetter kontrakten med Ortivus viser at våre produkter og driftsorganisasjon har svært høy tillit og kvalitet, sier Reidar Gårdebäck, administrerende direktør i Ortivus AB.
Ortivus har levert  SWAST en MobiMed-løsning siden 2014. Denna tjenesten inneholder MobiMed Journal for ambulansvirksomheten, samt MobiMed Vital Signs Monitoring (VSM) som muliggjør monitorering av pasientens vitale parametre inklusive 12-avlednings EKG som kan overføres til distriktets regionale sykehus. Nåværande kontrakt gjaldt for en periode på fire år og har blitt forlenget til to år som er makslengden for denne type kontrakt.
Installeringen av ny MobiMed forventes å starte i 2020 og avtalen er gyldig i en femårsperiode med mulighet for forlengelse med opptil to år.
Aksjen steg med over 45 prosent etter nyheten. Hittil i år har aksjen steget med over 200 prosent.
Les mer om saken hos svenske Din industri