Hopp til hovedinnhold


Svensk forskningsprosjekt

Svenskene skal forske på om utvidet prehospital behandling i samråd med leger, gjør at man får raskere og sikrere behandling, og bedre rehabilitering.

Svenskene skal forske på om utvidet prehospital behandling i samråd med leger, gjør at man får raskere og sikrere behandling, og bedre  rehabilitering, skriver Högskolan i Borås.

Høgskolen i Borås i Sverige og Institutionen för vårdvetenskap får 1,6 millioner til doktorgradsarbeidet ”Vård på rätt vårdnivå (VRV)– integrerert vårdutveckling inom ambulanssjukvården”. Håpet er at prosjektet skal være til nytte for pasienter og akuttkjeden, og at en av gevinstene blir å få ned ventetiden på akuttmottaket.

Den prehospitale kjeden utgjør en viktig del av mange behandlingskjeder, for eksempel ved slag, hjerteinfarkt og hoftefrakturer. I dagens modell havner de fleste på akuttmottaket uansett medisinsk tilstand og alvorlighetsgrad.

Målet er å undersøke om utvidet prehospital behandling, det vil si den behandlingen ambulansepersonell utfører i samråd med legen, gjør at man utnytter ressursene bedre, og dermed får sikrere behandling, raskere rehabilitering og bedre livskvalitet for pasienten. Man skal også undersøke om en samvirkende prehospital kjede påvirker behandlingskøene på akuttmottaket.

Modellen med utvidet prehospital behandling innebærer at beslutningen om behandling skjer på hjemsted av det prehospitale teamet. Ambulansesykepleieren gjør en bedømmelse i samråd med lege og tar en beslutning om behandlingsfortsettelsen.

Les mer om saken i på Högskolan i Borås nettsider