Hopp til hovedinnhold


Svein Arvid kjempet for livet mens AMK-operatørene pludret på telefonen

– Sjargongen passer ikke i forhold til det som er innholdet i situasjonen, sier lederen for AMK-sentralen. Nå skjerpes rutinene, skriver TV2 Nyhetene.
AMK-sentralene i Midt-Norge endrer rutinene etter paragliderulykken i Sunndal som kostet Svein Arvid Strand livet. Det tok halvannen time før helsepersonell kom til ulykkesstedet.
– Vi har fra første stund oppfattet dette som en veldig tragisk og uheldig håndtert situasjon, sier leder for Akuttmedisinsk fagavdeling ved St. Olavs Hospital, Sindre Mellesmo, til TV 2.
Mellesmo sier at de har systemer som gjør at de til enhver tid sjekker hvordan de agerer i forhold til innmeldte hendelser.
– Vi så at dette ikke var godt nok håndtert.

Latter, pludring og misforståelser

Gjennom tilsynssaken som ble opprettet mot AMK-sentralene konkluderte Helsetilsynet med at Svein Arvid Strand (52) kunne ha vært reddet hvis han fikk nødvendig hjelp tidligere.
TV 2 har gjengitt innholdet i nødsamtalene mellom AMK-sentralene i Molde og i Trondheim. Latter, pludring og misforståelser preger kommunikasjonen mellom operatørene.
Leder for Akuttmedisinsk fagavdeling ved St. Olavs Hospital, Sindre Mellesmo, sier til TV 2 at sjargongen man hører i opptakene ikke passer i en nødsituasjon.
– Den eneste forklaringen som kan gis på det, for vi liker det heller ikke, det er at det er en sjargong. Sjargongen passer ikke i forhold til det som er situasjonens innhold og resultat, sier Mellesmo.
I lydloggene fra AMK-kommunikasjonen kommer det også frem at det ikke finnes et system for å vite nøyaktig hvor helikoptrene befinner seg til en hver tid.
Les mer om saken hos TV2