Hopp til hovedinnhold


Svarer for sent på nødtelefoner

De som ringer etter hjelp ved ulykker eller akutt sykdom i Oslo og Akershus risikerer fortsatt for lang ventetid. AMK-sentralen i Oslo og Akershus har ikke nådd kravene som er satt til å svare, melder Østlendingen.
– De siste tallene vi har fått, fra september, viser en bedring. Men Oslo Universitetssykehus er ennå ikke i mål i forhold til de kravene vi har satt, sier Jan Fredrik Andresen direktør i Statens Helsetilsyn.
Helsetilsynet krever blant annet at alle som ringer til medisinsk nødtelefon skal få svar innen 20 sekunder, men den siste målingen med tall fra september viser at seks prosent av innringerne må vente lenger enn dette.
Dermed opprettholdes varselet om tvangsmulkt hvis forholdene ikke er i orden innen 1. januar 2014.

Nye rutiner

Oslo Universitetssykehus er i ferd med å innføre nye rutiner og ny teknologi for å få ned ventetiden, sier Øyvind Skraastad leder ved akuttklinikken.
– Vi har mange telefoner som egentlig skulle gått til legevakten, omkring 70 000 i året. Til nå har operatørene våre ventet i telefonen til den er tatt på legevakten. Nå går vi over til å legge på etter at samtalen er satt over. I tillegg ønsker vi å flytte bestilling av rene transportoppdrag med ambulanse. Dette utgjør også omkring 70 000 telefoner i året, sier han.

Kontinuerlig rekruttering

Ved AMK-sentralen er også bemanningen et problem. Det er omkring 75 ansatte, men stor arbeidsbelastning gjør at mange slutter i jobben.
Les mer om saken hos Østlendingen