Hopp til hovedinnhold


Svanger med superlaken

Hjelpepleier Astrid Skreosen syntes det ble for mye søl på fødeavdelingene. Nå holder hun på å utvikle et nytt revolusjonerende engangslaken som kan brukes på føden, feltsykehus, operasjonssaler og i ambulanser.

Hjelpepleier Astrid Skreosen syntes det ble for mye søl på fødeavdelingene. Nå holder hun på å utvikle et nytt revolusjonerende engangslaken.

Les hele saken i Nationen: Svanger med superlaken

Hun har fått SINTEF i Trondheim til å lage den første prototypen av et spesialtilpasset og superabsorberende laken. Det kan brukes både ved fødeavdelinger og feltsykehus verden over.

Sekundærbrukere vil være operasjonssaler og ambulanser.

Bare i Norge fødes det 60.000 barn hvert år. I Europa rundt fire millioner barn. Dette bør kunne gi et stort potensiale for mange nye kunder for gründeren fra Porsgrunn.

Ekte «fødselshjelper»
Skreosen har fire barn og har i flere år arbeidet som barnepleier og assistent for jordmødre ved sykehuset i Telemark. Så hun har opplevd begge sider.

Her opplevde hun at løsningene for å samle opp væsker i fødselssengene var lite tilfredsstillende. Fostervannet plasket ut på laken og madrasser, og det skapte ofte et krevende merarbeid for de ansatte under og etter de mange fødslene.

De fødende er ofte urolige under fødselen og laken og kladder på sengene gled ofte ned på gulvet. Dermed var det bokstavelig talt duket for et skikkelig søl med fostervann og blod.

Det var dette som fikk Astrid til å tenke på hvordan det var mulig å lage et spesialtilpasset og superabsorberende sengelaken som ikke gled av sengene og som samtidig kunne samle opp ulike væsker.

Besparelser
– Forretningsidèen går kort og godt ut på å produsere, markedsføre og selge denne type nye laken, sier Astrid.

Selskapet er alt i dialog med flere aktører som kan bli mulige produsenter av det nye spesielle lakensettet.

– Målet er at sykehusene skal spare både tid og penger på å benytte dette systemet, forklarer oppfinneren.

Med de nye lakenene vil det ikke være like mye arbeid med å rengjøre senger og gulv i den grad som det er det i dag for å få en tilfredsstillende hygiene.

Beregningene fra ASAP Norway A/S går ut på at det skal være mulig å kunne redusere kostnadene med om lag halvparten. Det vil bety enorme besparelser for sykehusene.

Tallene som er grunnlaget for beregningene er hentet fra SSB, Sykehuset Telemark Helse sør, og tall fra egne beregninger.

Mindre avfall
I dag er det enormt mye avfall på fødestuene. Dette skyldes at det høye forbruket av såkalte kladder, eller løse sugematter er høyt. Kladdene glir ofte unna og faller ned på gulvene. De har også begrenset oppsugningsevne og må byttes ofte.

– Dersom du ser for deg åtte trailerlass med avfall fra en fødeavdeling i løpet av ett år, kan du si at vi med våre nye laken bare trenger en trailer, sier Skreosen.