Hopp til hovedinnhold
Lars Solhaug
Lars Solhaug. Foto: © Fredrik Naumann/Felix Features


Styrket samarbeid om beredskap i Innlandet

Samarbeidet med frivillige aktører er en viktig faktor for den totale beredskapen i Innlandet.

I disse dager har samarbeidet fått en ny dimensjon, i forbindelse med den pågående koronasituasjonen, melder Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Sykehuset Innlandet. 

Nå er i tillegg 12 beredskapsambulanser bemannet med frivillig personell, skriver Avisa Valdres.

Sykehuset Innlandet HF skal sørge for at personer som oppholder seg innen helseforetaket tilbys nødvendige ambulansetjenester. Ambulansetjenesten og de akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, som er dimensjonert for en normalsituasjon.

– Ved hendelser slik vi opplever i dag, må det planlegges for at flere enn normalt trenger akutt helsehjelp samtidig. Det utfordrer dermed den totale beredskapen, skriver de tre organisasjonene.

Frivillig bistand

Sykehuset Innlandet har 48 operative ambulanser i Innlandet. Nå er i tillegg 12 beredskapsambulanser bemannet med frivillig personell fra Norsk Folkehjelp og Røde Kors tilgjengelige for oppdrag med pasienttransport, både for helseforetaket og kommunene.

– Vi har til enhver tid et veldig godt samarbeid med de frivillige, og samarbeidet er nå styrket i forbindelse med den pågående pandemien. Dette er svært positivt for totalberedskapen i Innlandet i en krevende situasjon, sier assisterende avdelingssjef for ambulanse i Sykehuset Innlandet, Lars Solhaug.

God beredskap

Første hverdag etter påskeferien hadde de 12 frivillige beredskapsambulansene hatt 27 oppdrag for Sykehuset Innlandet siden onsdag før påske.

– Dette er oppdrag som er til god støtte for å avlaste den ordinære ambulansetjenesten, sier Solhaug.

Beredskapsambulansene fra de frivillige organisasjonene gjennomfører ulike type oppdrag der pasienten ikke har behov for pågående behandling under transport. De er godt rustet til å håndtere transporter med mistanke om, eller påvist koronavirus.

– Alle som bemanner de frivillige beredskapsambulansene har gjennomført grunnleggende opplæring i smittevern. I tillegg har de god kompetanse på førstehjelp, sier Solhaug.