Hopp til hovedinnhold


Styrker kompetansen i ambulansetjenesten

180 ambulansearbeidere og ansatte ved AMK møtes de neste to ukene i Lakselv for å dele erfaringer, og øve på nye- og eksisterende prosedyrer. Etter samlingen vil de blant annet være i stand til å bekjempe alvorlig blodforgiftning, hjemme hos pasienten, skriver Finnmarkssykehuset.
Oppdatert kunnskap er viktig, og kan være dyrebar når sekundene teller. Årlig samles ambulansearbeiderne på fagcamp for å gå øve på nye- og eksisterende prosedyrer. I løpet av to uker skal alt av ambulansepersonell, inkludert faste vikarer og lærlinger ved klinikk prehospitale tjenester, igjennom det samme programmet.

Best mulig rustet

- Vi må hele tiden øve for å bli bedre. Prehospitale tjenester spiller en helt sentral rolle i spesialisthelsetjenesten i et fylke som Finnmark, som har så store avstander og så spredt bosetning. Da må ambulansearbeiderne være rustet til å yte sitt beste, fastslår klinikksjef Jørgen Nilsen.
Programmet på årets fagcamp omfatter introduksjon av nye medikamenter for smertelindring og behandling av blodforgiftning (sepsis), som skal innføres i tjenesten, og øving på nye behandlingsmetoder, og nye- og eksiterende prosedyrer. I tillegg jobber de med kvalitetsforbedring av prosedyrer for pasienter med hjerteinfarkt, og trening på prosedyrer for behandling.
Smertestillende medikamenter som kan gis gjennom nesen tas nå inn i tjenesten. Det bidrar i sin tur at ambulansearbeiderne kan få pasientene raskere ut av for eksempel bilvrak og til sykehus.
- Alt av medisinske prosedyrer trenes på, slik at personellet skal være rustet til å håndtere de ulike situasjonene de møter i tjenesten, sier klinikksjefen.

Styrker samarbeidet AMK og ambulanse

Dette er tredje året Finnmarkssykehuset arrangerer fagcamp.
Nytt av året er at personell fra Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) deltar. Formålet er at medarbeiderne i AMK skal ha best mulig innsikt i hvordan tjenesten ute jobber, og samtidig styrke samarbeidet mellom AMK-operatørene og ambulansepersonellet.
Les mer om saken hos Finnmarkssykehuset