Hopp til hovedinnhold


Styrker beredskapen i nord

Luftrommet i deler av Nord-Norge er stengt for ambulanseflyging på grunn av askeky.

Luftrommet i deler av Nord-Norge er stengt for ambulanseflyging på grunn av askeky, skriver Helse Nord.

NRK: Nord-Norge uten luftambulanse

Regional Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (RAMK) på UNN i Tromsø har høynet beredskapen både på bakgrunn av askeskyen og den spesielle situasjonen med rasfare og stengte veier flere steder i Nord-Norge.

Regional AMK har styrket ledelsen og varslet andre beredskapsmyndigheter. Det planlegges hvordan vi best skal kunne bistå i akuttmedisinske situasjoner når både luftrom og veier stenges helt eller delvis.