Hopp til hovedinnhold


– Styrker akuttmedisin

I Norge ivaretas fagområdet akuttmedisin av leger innenfor kirurgi, anestesi, barnesykdommer og indremedisin, blant annet. Det har i flere år pågått en debatt rundt en egen spesialitet i akuttmedisin, hvor man foreløpig ikke har konkludert, skriver Stein Vaaler, konstituert administrerende direktør, Ahus i en kronikk i Romerikes Blad.
Bakgrunn: Kronikk Stewart Lowan - Norge trenger akuttmedisin og Ny praksis «livsfarlig»
Les også: Etterlyser evaluering

Ønsker krav velkommen

Mangelen på framskutt kompetanse (erfarne leger i front) var blant de viktigste ankepunktene ved Helsetilsynets landsomfattende tilsyn med akuttmottakene i 2007. Helsedirektoratet bekrefter nå at det vil komme nasjonale krav til framskutt kompetanse i norske akuttmottak, noe Ahus ønsker velkommen. Dette var noe av bakgrunnen for at man ved Ahus har opprettet åtte overlegestillinger knyttet til den indremedisinske delen av akuttmottaket på Ahus. Det viste seg imidlertid vanskelig å rekruttere tilstrekkelig antall overleger med den nødvendige kompetansen innen akuttmedisin.
Fra 3. mars endret vi vaktplanen for vel 65 leger i spesialisering (LIS) i indremedisin. Dermed gjennomfører vi en betydelig faglig styrking av akuttmottaket, der vi setter våre mest erfarne indremedisinske LIS i front. Vi oppretter også en brystsmertepoliklinikk, ledet av spesialist eller grenkandidat i hjertesykdommer.
Vi har styrket indremedisinsk kompetanse i akuttmottaket med erfarne og dyktige LIS-leger som vil ta imot pasientene sammen med dyktige sykepleiere, hele døgnet, hele året. Vi får mer robust vaktordning som sikrer pasienten en lege med riktig kompetanse på vakt ved ankomst akuttmottaket i en sårbar situasjon
Les hele kronikken hos Romerikes Blad