Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsbilde. Fra akutthjelperkurs i regi av SNLA. Foto: SNLA


Styrker akuttberedskapen med frivillige

En ny app gjør at frivillige akutthjelpere blir synlige i AMK-sentralens kart.

– Vi har allerede gitt første oppdrag, de frivillige var på plass i løpet av få minutter, forteller ambulansesjef Torbjørn Lia ved Sykehuset i Vestfold.

Frivillige akutthjelpere er ofte i beredskap på konserter og idrettsarrangementer, men også tilstede på sjøen. Etter opplæring og trening kan de tilkalles av AMK-sentralen når ambulanse er lenger unna.

– Dette betyr at vi i de akuttmedisinske tjenestene har flere ressurser å spille på i tidskritiske situasjoner. Det handler om å bruke alle ressursene som kan bidra.

Hvis kvalifiserte akutthjelpere er tilstede, er det viktig at vi vet de er der, sier Lia.

Frivillige akutthjelpere skal ikke være en erstatning for ambulansetjenesten, men en tilleggsressurs i tidskritiske situasjoner.

Når noen ringer 113 og trenger hjelp, kan akutthjelperne bidra dersom de er nærmeste ressurs. De vil da dekke opp de kritiske minuttene fram til ambulanse er på plass.

– Sykehuset i Vestfold ønsker å kunne disponere disse frivillige ressursene.

Vi har jobbet med å finne en løsning slik at akutthjelperne kan kommunisere enkelt med AMK-sentralen, forteller rådgiver Vetle Hauge i e-helseseksjonen ved SiV.

Hva er en akutthjelper?


  • ​​​En akutthjelper er en frivillig med opplæring i førstehjelp med fokus på akuttmedisinske tidskritiske tilstander som hjertestans, pusteproblemer, alvorlig skade/traume og bevisstløshet
  • Akutthjelperen har utstyr og kompetanse til å starte livreddende førstehjelp i påvente av ambulanse, luftambulanse eller legevakt
  • Ressursen er alltid et tillegg til nødetatene
  • Akutthjelperne melder selv fra til AMK-sentralen når de er i beredskap

Kommuniserer med AMK via app

For at ordningen skal fungere så effektivt som mulig, har de frivillige vært avhengige av en app som gjør dem synlige i AMKs kart.

De neste månedene vil appen og samarbeidet testes av Norsk Folkehjelp Horten og Røde Kors Sandefjord, før den kan breddes videre i regionen.

– Vi har et godt samarbeid med de frivillige i vårt område, og er trygge på at de kan bidra med både den riktige kunnskapen og utstyret når de blir kalt ut, sier ambulansesjef Lia.

De siste årene har frivillige blitt tilbudt ekstra spesialisering innen livreddende førstehjelp og akutthjelperutstyr.

Akutthjelperne er utstyrt med blant annet hjertestarter, pulsoksymeter, oksygen, utstyr til å stanse blødninger og enkelt bruddbehandlingsutstyr.

Prøveperiode på seks måneder

Appen er utviklet av Locus på oppdrag for Norsk Folkehjelp i samarbeid med Sykehuset i Vestfold. Etter seks måneder vil arbeidet evalueres.

– Målet er å kunne bredde dette videre til hele regionen hvis testperioden er vellykket. Initiativet har også et nasjonalt potensial, forteller Vetle Hauge.

Klinikksjef Erik Nordberg ved prehospital klinikk ser at behovene for helsehjelp vil øke fremover og atr presset på helsetjenestene vil øke.

Bistand fra frivilligheten gjør at ressursene i felleskap kan nyttes på en best mulig måte for innbyggerne.

– Dette er et riktig og fremtidsrettet grep for å styrke akuttberedskapen. Det bidrar til å kunne gi raskere og riktig hjelp i tidskritiske situasjoner, sier Nordberg.