Hopp til hovedinnhold


Ny studie om hjerneslagbehandling: – Langt flere slagpasienter kan reddes

– Pasienter som tidligere kategorisk har blitt avvist på grunn av for lang tid siden symptomdebut, kan nå få tilbud om behandling med trombektomi, sier leder av Norsk nevrologisk forening til Dagens Medisin.

Mer om saken: Hjerneslag rammer tusenvis og koster milliarder - må ha økt fokus
Les også: Første pasient i slagrevolusjonen
Tidligere i Ambulanseforum: Tidstyver i helseforetakene – stjeler liv og helse fra slagpasienter
Utfisking av blodpropp i hjernen, såkalt trombektomi, kan være et godt behandlingsalternativ for noen hjerneslagpasienter. I Norge er det imidlertid svært få som får denne formen for endovaskulær behandling.
Og ifølge gjeldende norsk retningslinje for behandling av hjerneslag, må trombektomi gjøres senest seks timer etter symptomdebut.
Nå er det publisert ytterligere en studie som viser god effekt av metoden – og som i tillegg viser at effekten er god også når trombektomi utføres hos selekterte pasienter i opptil 24 timer etter at hjerneslaget oppstod.
Bør endre kriteriene
Leder av Norsk nevrologisk forening, Anne Hege Aamodt, mener resultatene er oppsiktsvekkende og må få konsekvenser for slagorganiseringen i Norge.
– Frem til nå har dokumentasjonen på effekt av trombektomi vært for behandling innen seks timer etter symptomdebut. Vi har i lang tid sett at mange har nytte av behandlingen mye lenger enn seks timer fra symptomdebut.
– Nå har vi to randomiserte og kontrollerte studier som viser effekt av behandlingen opp mot 24 timer etter symptomdebut. Det er tilstrekkelig for klasse 1 a-evidens for 16 timers tidsvindu og tilsier at vi bør vi endre kriteriene for trombektomi, sier Anne Hege Aamodt til Dagens Medisin.
Nær halvparten selvhjulpne
Den nye DEFUSE-3-studien er nå publisert i New England Journal of Medicine og ble i forrige uke lagt frem på en internasjonal hjerneslagkongress i Los Angeles, USA.
Studien viser at trombektomi har god effekt i opptil 16 timer hos utvalgte pasienter. Effekten av trombektomi i kombinasjon med medikamentell behandling var klart bedre enn medikamentell behandling alene. Primærendepunktet var grad av skade som følge av hjerneinfarktet, målt ved Rankin-skalaen, som går fra 0 til 6, der 0 er symptomfri og 6 er død.
Ved oppfølging etter tre måneder var nesten halvparten i trombektomi-gruppen selvhjulpne. Da hadde 45 prosent av dem en Rankin-skår på mellom 0 og 2. Det samme gjaldt bare 17 prosent i kontrollgruppen.
Les mer om saken hos Dagens Medisin