Hopp til hovedinnhold


Studie: Danske hjertestartere redder liv - men blir ikke brukt

En nye studie slår fast at offentlige hjertestartere er uhyre effektive når de brukes. Problemet er bare at de brukes altfor sjelden, ifølge Dagens.dk.

Hver andre pasient som fikk koblet på en hjertestarter før ambulansen ankom overlevde, mens det samme kun var tilfellet for knapt hver femte av dem som ikke fikk det.
Men i kun 20 av 521 tilfeller fikk pasienten hjelp av en hjertestarter før ambulansen kom. De overraskende få tilfellene, kan ifølge Marianne Agerskov som har stått i spissen for studien skyldes, at folk ikke vet hvordan de skal reagere når de ser en person falle om.
- Det kan være vanskelig for vanlige mennesker å finne ut av at det er snakk om hjertestans. Deretter er det tvil om hvor man finner en hjertestarter. Hvis man er alene med en hjertestanspasient, er det heller ikke mulig å forlate vedkommende for å løpe etter en hjertestarter. I stedet bør man konsentrere seg om å gi hjertelungeredning, sier hun.
Studien er et samarbeid mellom HovedOrtoCentret på Rigshospitalet, Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden og Cardiologisk afdeling på Gentofte hospital. De har undersøkt 521 hjertestans fra 2011 til 2013.
I de 20 tilfellene hvor en hjertestarter var i bruk, var kun seks henvist til den av nødmeldesentralen.
I 2005 ble det lovpliktig for danske barneskoler å undervise elever i livreddende førstehjelp, og dansker som tar førerkort må lære hjertelungeredning. Men mange voksne som ikke har vært igjennom disse forløpene, på for eksempel arbeidsplassen eller i idrettsforeningen, vet ikke hva de skal gjøre i en kritisk situasjon.
Marianne Agerskov håper at studien kan brukes til å øke fokuset på info, opplysning og utdanning, samt innsatsen til nødmeldesentralen framover.
Hjertestans er den hyppigste dødsårsaken i Danmark. Ifølge TrygFonden får omkring 3500 hjertestans utenfor sykehus hvert år.
Les mer om saken hos Dagens