Hopp til hovedinnhold


Strykkarakter på ambulansetjenestens responstider

En fersk rapport fra Sintef totalslakter ambulansetjenestens responstid, melder iTromsø.

Les også: UNN dropper endringer i ambulansetjenesten
Tirsdag ble det avgjort at det ikke skulle kuttes i antallet ambulansestasjoner ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Grunnlaget for avgjørelsen var en utredning utført av akuttmedisinsk klinikk, som hyret inn Sintef til å undersøke hvordan eventuelle kutt ville påvirke tilbudet. I rapporten fra forskningsstiftelsen kommer det fram at ambulansetjenesten ved UNN i dag ikke er i nærheten av å tilfredsstille veiledende nasjonale krav til responstid.
Bakgrunn: Ambulansetjenesten er på vei utfor stupet UNN må kutte 170 millioner og UNN må spare – ambulanser parkeres på grunn av sykdom 
Les ogsåAmbulansekrise på UNNUNN på sparebluss: Beredskapen er svekketFølgene kan bli fataleUNN og ambulansetjenesten
Ifølge Sintef har de 31 ambulansestasjonene ved UNN en gjennomsnittlig bruddprosent på akutte oppdrag på 45,5 prosent i by og 34,2 prosent i distriktene. I Tromsø angis bruddprosenten å være på hele 59 prosent i by og 85,9 prosent på landet. I tillegg påpekes det at det i Sintef-rapporten ikke tas høyde for at to tredjedeler av UNNs stasjoner har hjemmevakt, noe som gir 10–20 minutter lengre responstid enn det som er anslått i rapporten. Det forutsettes også at alle ambulansene er på døgnvakt, mens kun 9 av dagens 46 ambulanser er det.
For å i det hele tatt nærme seg en bruddandel på 10 prosent, slik det legges opp til i stortingsmeldingen, må ambulansetjenesten ved UNN utvides med 15 stasjoneringssteder for driften på dagtid, opplyses det i rapporten. Og dersom det skal kuttes i antallet stasjoner, vil det øke responstiden i flere kommuner.
I Akuttmedisinsk klinikks rapport til sykehusledelsen påpekes det at responstidskravet på 25 minutter i distriktene ikke er tuftet på biologiske realiteter, men heller er et pragmatisk, helsepolitiske «bør-krav» basert på hva som er oppnåelig. Dersom man skulle basere seg på kroppens biologiske behov ved en akuttmedisinsk hendelse, vil responstiden ligge nærmere fem minutter.
Les mer om saken hos iTromsø.