Hopp til hovedinnhold


Støtter nedleggelse av nødsentraler

Styret i St. Olavs Hospital har gitt sin støtte til å legge ned AMK-sentralene i Molde og Namsos, skriver NRK Trøndelag.
Styret slutter seg nemlig til utredningen som viser at to AMK-sentraler, i Ålesund og Trondheim, er nok for å dekke behovet i Midt-Norge. Det ble klart torsdag.
– Fagfolk har sagt at når man har ryggstøtte fra hverandre, kan to sentraler dekke hele regionen, sier samhandlingsdirektør ved St. Olavs Hospital, Tor Åm, som påpeker at det kan bli mulig å flytte folk fra sentralene som legges ned til de gjenværende.
– Det kan godt tenkes at hvis man legger ned en sentral i Namsos, så velger Helse Midt-Norge-styret å bruke pengene til noe annet enn å styrke de gjenværende sentralene, fortsetter Åm.

Tilstrekkelig. Men godt nok?

Fagutvalget som har anbefalt omleggingen mener de to gjenværende sentralene kan bli mer robuste, at kommunikasjonen mellom ambulanser og luftambulanser kan bli bedre og at de lettere kan tiltrekke seg kvalifiserte fagfolk.
Åm påpeker likevel at «tilstrekkelig» ikke nødvendigvis er godt nok i denne sammenhengen, og at han har respekt for dem som mener sentralen i Namsos bør bestå.
Les mer om saken hos NRK Trøndelag