Hopp til hovedinnhold


Stort press på ambulansetjenesten - tillitsvalgte presses til taushet

DANMARK: Tillitsvalgte i Region Hovedstaden opplyser om at de ikke får fortelle om sine og kollegaenes arbeide. 

– Det er komplett uakseptabelt at arbeidsgivere i prehospital beredskap tilsyneladende har forsøkt å gi tillitsvalgte munnkurv i en sak om arbeidspress i ambulansetjenesten, sier FOA som reagerer skarpt på opplysninger om at tillitsvalgte i Region Hovedstaden har blitt presset til å ikke uttale seg om et sterkt økt arbeidspress, ifølge BeredskabsInfo.
Det er TV2 Lorry, som opplyser at TV-stasjonen måtte oppgi å bringe et intervju med Frederiksberg Brandvæsens tillitsvalgte. Ifølge brannvesenet følger det nemlig av kontrakten med Region Hovedstaden at tillitsvalgte ikke må fortelle om sitt og kollegaenes arbeide.
– Våre tillitsvalgte kommer med en saklig kritikk som har betydning for borgernes sikkerhet og helse. Hvis det blir i orden at ledelsen vrir folks armer to ganger om på ryggen, så risikerer vi å få en kultur hvor folk ikke tør uttale seg om åpenlyst urimelige forhold. Det er totalt uakseptabelt, sier Reiner Burgwald, som er sektorformann i FOA.
Saken om tillitsfolk som får munnkurv startet da TV2 Lorry avslørte at den nye 1813-ordningen har satt ambulansearbeiderne under sterkt økt arbeidspress fordi det er kommet mange flere akuttutrykninger.
I går stod tillitsfolk fra Hovedstadsområdet frem og fortalte om svært lange og harde vakter. De fortalte hvordan ambulansearbeidere til tider ble presset så langt at det til slutt kunne ende galt for personell og brukere.
– Dette er et kjempeproblem som bør løses med det samme. Derfor vil jeg gjerne kvittere for at politikerne i Region Hovedstaden har vært raskt ute og fastslått at ambulansearbeiderne er i sin fulle rett til å komme med saklig kritikk. Jeg ser fram til et styrket samarbeide mellom regionen og ambulansepersonellet til gavn for borgernes trygghet og personellets arbeidsmiljø, sier Reiner Burgwald.
Les hele saken hos BeredskabsInfo