Hopp til hovedinnhold
Hvor ligger ansvaret når de medisinske rådene fra legevaktslegen eller sykehuslegen viser seg å være gale? Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.
Hvor ligger ansvaret når de medisinske rådene fra legevaktslegen eller sykehuslegen viser seg å være gale? Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.


I hvilken grad har vi det medisinske ansvaret?

Lovverket knyttet til det medisinske ansvaret for prehospital helsehjelp er vanskelig å tolke. En tverrfaglig gruppe fra Nordland og Troms har sett nøyere på dette.

I hvilken grad har ambulansepersonell det medisinske ansvaret for den helsehjelpen som ytes prehospitalt? Hvor ligger ansvaret når de medisinske rådene fra legevaktslegen eller sykehuslegen viser seg å være feil?

Hva når ambulansepersonellet ikke er enige i det rådet som er gitt og ønsker å innhente vurderinger av andre leger enn den man akkurat har snakket med?

Dette er noen av spørsmålene som fire legespesialister, en ambulansearbeider og en spesialsykepleier knyttet til prehospital tjeneste i Nordland og Troms, sammen har gått grundig gjennom.

De har sett på jussen i hverdagen i ambulansetjenesten. 

Konflikt og usikkerhet

I podcasten Stetoskopet får man høre anestesilege og overlege ved ambulanseavdelingen ved UNN Lars-Jøran Andersson, fortelle om gruppens refleksjoner og konklusjoner. I kronikken «Akuttmedisinen uten for sykehus – hvem har ansvaret for pasienten» finner man ytterligere informasjon fra gruppas arbeide. 

Forfatterne oppsummerer blant annet følgende i kronikken: 

«Når lovverket kan tolkes, kan det oppstå konflikt og usikkerhet både når ansvar skal tas, og når det skal plasseres. Vi argumenterer for at ansvaret i disse situasjonene ligger hos helsepersonell, som er fysisk til stede hos pasienten, og at leger som blir konsultert per telefon, kun er ansvarlige for rådene og veiledningen de gir og for planene som de avtaler.»

Anmoder om oppdatere seg

Kronikken omtaler mange dilemmaer og avsluttes med en oppfordring til helsemyndighetene om å komme på banen med tydelige råd og presiseringer. Ingen fra helsemyndighetene har hittil svart. 

Forfatterne av kronikken antar at temaet er hyppig diskutert i tverrsektorielle fora i prehospital tjeneste og anmoder helsepersonell til å oppdatere seg på gjeldende regler og forskrifter. Legene har fått kronikken servert i sitt fagtidsskrift.

Ambulanseforum er glad for å kunne videreformidle det arbeidet som er gjort til ambulanseforums lesere.