Hopp til hovedinnhold


Storøvelse i ulykkesbelastet tunnel – ambulansepersonell deltok ikke

Mens nødetatene øvde på scenario hvor brannfarlig væske rant ut fra tankbilen og under skolebussen, var ambulansene fra Buskerud fraværende. – Ingen beredskapsmessige konsekvenser, sier ambulansesjefen til Drammens Tidende (krever innlogging).

Onsdag var det en storstilt øvelse i Oslofjordtunnelen.

Tunnelen er så utsatt for branner og ulykker at det er iverksatt en rekke tiltak for å forhindre at uønskede hendelser igjen oppstår:

23. juni 2011 ble tolv personer brakt til sykehus etter at det brøt ut brann i en lastebil inne i tunnelen.

5. mai 2017 skjedde ganske nøyaktig det samme igjen. Den gang ble to personer ble sittende fast i et evakueringsrom mens en pådro seg brannskader.

Stilte ikke som verken deltakere eller observatør

Da nødetatene og Statens vegvesen avholdt øvelse onsdag, var flere nødetater til stede:

  • Follo brannvesen IKS, Hurum brannvesen, Røyken brann & redning
  • Oslo & Akershus ambulansetjeneste
  • Øst- og Sør-Øst politidistrikt
  • Statens vegvesen og Vegtrafikksentralen

I tillegg til aktørene som skulle øves, deltok observatører fra blant annet Fredrikstad brannvesen, Moss interkommunale brannvesen, Oslo brann og redning, Asker & Bærum brannvesen og Oslo politidistrikt.

Dog var ingen fra ambulansetjenesten i Vestre Viken til stede, verken som deltakere eller observatører, til tross for at de har ambulansestasjon på Sætre ligger få minutter unna tunnelåpningen.

– Fikk invitasjonen til øvelsen for sent

Drammens tidende har bedt leder for prehospitale tjenester i Vestre Viken Inger Lise Hallgren om svar på hvorfor de ikke deltok på øvelsen.

I en kort e-post svarer avdelingssjefen for ambulanseseksjonen i Vestre Viken, Snorre Birk Gundersen, følgende:

– Vi fikk invitasjonen til denne øvelsen for sent og ga beskjed om dette allerede dagen etter at invitasjonen var mottatt. Innsatspersonell er godt trent på kommunikasjon og samhandling seg imellom i sitt daglige virke, det har derfor ingen beredskapsmessige konsekvenser at vi ikke var med.

Statens vegvesens øvings- og brannvernleder for tunneler i Akershus og Oslo, Anine Kalmo Larsen, kan fortelle at invitasjonen til øvelsen ble sendt ut 15. juli i år:

– Jeg synes det så klart er synd at de ikke deltok, ettersom de under en reel hendelse vil være til stedet. Det er en god ting å delta, ettersom man skal samhandle under normal drift.

Øvelsen, hvor scenarioet var en tankbil lastet med metanol som kolliderte med en skolebuss med 54 personer om bord, ble ifølge Kalmo Larsen gjennomført på en god måte:

– Ettersom det blir en storstilt øvelse med mange elementer, blir det en god øvelse for nødetatene. Man får trent på både prosedyrer, problemstillinger, samvirke og ledelse i mye større grad enn ved mindre øvelser. Det at man skal ha en lik forståelse for hva andre på andre siden av fjorden og samtidig styre alle mannskaper inne i tunnelen på en god måte er viktig.

Les mer om saken hos Drammens Tidende (krever innlogging)