Hopp til hovedinnhold


Store forskjeller på resuscitering

Forskjeller mellom Englands 12 ambulansetjenester kan koste 2500 menneskeliv årlig, sier en tidligere ambulansesjef, ifølge BBC.
Roger Thayne trot at ambulanseforsinkelser kan være en store faktor.
Tall innhentet av BBC indikerer store forskjeller og variasjoner på utførelsen i de 12 ambulansetjenestene.
Tallene viser antall resusciteringsforsøk i ambulansetjenestene korrigert for befolkningstall varierer så mye som 3,5 gang. De beste ambulansetjenestene forsøker altså resuscitering av hjertestanspasienter tre og en halv ganger så ofte som de på bunnen av listen.

– Skremmende

Thayne som er tidligere ambulansesjef i Staffordshire ambulansetjeneste sier at tallene avslører en helseskandale og at ambulansemannskaper burde redde 2500 flere liv hvert år.
Han har bedt om en undersøkelse over hvorfor noen ambulansetjenester tilsynelatende utøver bedre enn andre.

– Det er skremmende og unødvendig. Vi har en nasjonal helsetjeneste (NSH- National Health Service) som burde være like god over alt, det burde ikke være et postkodelotteri når det gjelder akutte tilstander som hjertestans. Vi burde trolig redde dobbelt så mange liv hvert år, cirka 2500.

Thayne sier han baserer estimeringen på utførelsen til the South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust sammen med 40 prosent overlevelsesrate hos hjertestanspasienter på de 50 beste sykehusene.
Han sier at faktorene som gjør tallene dårligere kan komme av variasjon i responstider, forskjellige medisinske prosedyrer på stedet og tilgjengeligheten av defibrillatorer.

Thayne anklager også regjeringen for å publisere "villedende" tall på ambulansenes utøvelse, særlig når det gjelder tall på hjertestanspasienter.

Dagens statistikk viser overlevelsesraten, men ikke antall forsøkte resusciteringer. Thayne mener at hvis flere mannskaper kom i tide og var utstyrt for å fortsette resusciteringsforsøkene, ville flere ha overlevd.
Justert for befolkningstall i hver ambulansetjeneste viser regjeringens statistikk, de såkalte Care Quality Indicators (CQI), at the South Western Ambulance Service forsøker å gjenopplive 3,5 ganger så mange enn South Central Ambulance Service NHS Foundation Trust, som dekker Berkshire, Buckinghamshire, Hampshire og Oxfordshire.
Likevel viser statistikken at overlevelsen ved hjertestans i South Central er på 41 prosent, sammenlignet med 25 prosent for South Western.
– Det mer enn antyder at mannskapene i South Central ikke kommer fram tidsnok til å forsøke resuscitering, sier Thayne.
Likevel virker overlevesraten bedre enn hos kollegaene i South West som forsøker seg på flere resusciteringer, sier han.
Thayne forteller at de med dårligere utførelse får høyere overlevelsesstatistikk delvis fordi de forsøker å gjenopplive færre folk.
Tallen viser at mannskapene i South Western forsøker gjenoppliving på  848 people per million, sammenlignet med 243 i South Central.

Ambulance service Resuscitation attempts Survivors Survivors from resuscitation attempts (%)
South Western 848 71 8
Great Western 734 69 9
Isle of Wight 699 56 8
North East 633 39 6
Yorkshire 625 49 8
South East Coast 581 35 6
London 531 47 9
East Midlands 526 36 7
West Midlands 519 39 7
East of England 514 32 6
North West 484 36 7
South Central 243 38 16

 

Les mer om saken hos BBC