Hopp til hovedinnhold


Storberget visste om mulig 112-kollaps for fem år siden

En stor terrorøvelse i 2006 avslørte at politiets nødsentraler kunne kollapse under ei stor krise. En evalueringsrapport ble gitt til regjeringen, men samme problem oppstod den 22. juli.

En stor terrorøvelse i 2006 avslørte at politiets nødsentraler kunne kollapse under ei stor krise. En evalueringsrapport ble gitt til regjeringen, men samme problem oppstod den 22. juli, skriver NRK Nyheter.

I rapporten er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) klare på at det offentlige må se på systemene for nødmeldinger her i landet.

Justisminister Knut Storberget og annen politisk ledelse her i landet har fått flere varsler om hull og mangler i beredskapen som skulle stå klar i tilfelle et terrorangrep rammer Norge, men likevel ble ikke manglene utbedret.

Flere av beredskapsutfordringene som har blitt avslørt av øvelser og gjennomganger tidligere, viste seg igjen da et faktisk terrorangrep mot Norge skjedde den 22. juli.

NRK har gått gjennom evalueringsrapporter og statistikk fra politiet. Informasjonen viser at politisk ledelse ikke har tatt tak i flere forhold rundt beredskapen her i landet som de var varslet om:

  • Politihelikopteret står stadig mer fast på bakken på grunn av pengemangel, viser tall fra politiet selv
  • Stengingen av Grubbegata tok over sju år, selv om både politiet og regjeringen kunne satt fart i prosessen
  • Treghet i å få hjelp fra Forsvaret under et terrorangrep ble avslørt allerede under Øvelse Oslo i 2006
  • Nødnummeret 112 taklet ikke pågangen under Øvelse Oslo 2006

I flere mediesaker etter terrorangrepet den 22. juli har det kommet frem hvordan nødnumrene både i Oslo, ved Utøya og ellers i landet ikke klarte å håndtere godt nok alle henvendelsene som kom inn.

– Jeg er sikker på at dette er noe både politiet og vi har hatt stort fokus på i årene etter denne øvelsen. Det gjelder kommunikasjonsforholdene i politiet generelt, og vi har blant annet startet et prøveprosjekt med å samlokalisere nødetatene i Drammen og jobber med å etablere et felles nødnummer som vil ha bedre kapasitet, sier Knut Storberget som likevel understreker at ett nødnummer er noe som fortsatt er omstridt og ennå ikke tatt en endelig beslutning rundt.

Les mer om saken hos NRK