Hopp til hovedinnhold


Stor pengesum til forskning på mer fleksibel ambulansetjeneste

SVERIGE: Umeåmatematikeren Patrik Rydén og kolleger får nesten seks millioner fra Vinnova og regionförbundet i nord for et forskningsprosjekt som skal skape forutsetninger for en mer effektiv og lik ambulansetjeneste gjennom å optimere ressursene, melder Expertsvar.

Les også: Nytt forskningsprosjekt om «big data» nøkkelen til framtidas ambulansetjeneste
Målet er at befolkningen skal få en høyere tilgjengelighet til ambulansetjenesten med særskilt fokus på tilgang til lik helsetjeneste i distriktet.
– Det kjennes veldig bra! Det er et spennende prosjekt der vi integrerer datavitenskap og matematisk statistikk med ekspertise fra SOS Alarm og landstingene/regionene i nord-Sverige, sier Patrik Rydén, vitenskapelig leder og universitetslektor på Institutionen for matematikk og matematisk statistikk ved Umeå universitet.
Befolkningen blir stadig eldre, vi bor i større grad i byer, og vi gjør hele tiden tekniske og medisinske framskritt. Alt dette stiller krav til en fleksibel ambulansetjeneste. Med hjelp av store og komplekse oppdragsdata fra SOS Alarm, avansert statistisk modellering og storskalasimuleringer vil forskergruppen utvikle metoder som gjør det mulig å sammenligne ulike ressursallokeringer under ulike framtidsscenarier.
Den delen av prosjektet som nå har fått finansiering varer i to år, men Patrik Rydén og hans forskerkollegaers ambisjon er å lage en ferdig løsning for ambulansetjenesten, og det arbeidet forventes å ta ytterligere noen år. Målet er å utvikle verktøy som gjør det mulig å gjøre transparente beslutninger og utnytte ressursene i ambulansetjenesten så effektivt som mulig.
Hva er den største utfordringen i  prosjektet?
– Det kanskje vanskeligste er å ta fram en løsning som virkelig kommer til å brukes av ambulansetjenesten. For å sikre at verktøyene blir relevante, kommer vi gjennom hele prosessen til å arbeide i nært samarbeid med både ambulansetjenesten, slik at verktøyene blir relevante. Det er helt avgjørende at vi får til en helhetsløsning og ikke bare en teknisk løsning.
Matematikernes prosjekt er en del av prosjektet Prehospital ressursoptimering som koordineres av Västerbottens läns landsting og har et totalt budsjett på 16 millioner kroner hvorav 8 millioner kroner finansieres av Vinnova og 3,6 miljoner kroner av regionforbundet i Västerbotten.
For mer informasjon, kontakt gjerne:
Patrik Rydén, vitenskapelig leder
Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå universitet
Telefon: 070-482 35 55
E-post: patrik.ryden@umu.se
Les mer om saken hos Expertsvar