Hopp til hovedinnhold


Stor pågang på nødtelefonen for barn

Alarmtelefonen for barn og unge får i snitt 25 telefoner daglig fra voldsutsatte barn og bekymrede voksne, siterer Aftenposten NTB.
Telefonen har eksistert i fire år og begynner å bli kjent. Terskelen for å ringe er blitt lavere.
– Erfaringen er at de fleste voksne virkelig tar ansvar når de ser eller er bekymret for at et barn er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, sier Monica Brunner, leder for alarmtelefonen, til NTB.
– Det vi kan se ut fra tallene for andre kvartal i år, er at henvendelsene av akutt art øker, sier hun.
Hver måned er det mellom 800 og 900 oppringninger.
– Noen er tulletelefoner, andre skal sjekke ut hva dette er, men et solid flertall er seriøse henvendelser fra unge i nød.

Vold og rus

De fleste henvendelsene dreier seg om vold, rus eller psykiske lidelser hos foreldre, forteller hun.
Når barn ringer, handler det oftest om vold, enten mot barnet selv, mot søsken eller mor. De fleste barna er i aldersgruppen 11-12 til 14-15 år.

Jo ærligere jo bedre

Voksne som ringer 116 111 har som regel vært bekymret lenge og har tenkt seg godt om. Mange sier at de har varslet familien det gjelder om at de kommer til å ringe.
– Erfaringen vår er at jo ærligere barnevernet kan være om hvem som har varslet, jo bedre jobb kan barnevernet gjøre. Det blir også lettere å skape forståelse i familien det gjelder for at man ønsker å hjelpe, sier Brunner.
– Men en innringer kan selvsagt også velge å være anonym, legger hun til.
Les mer om saken hos Aftenposten