Hopp til hovedinnhold


Stor interesse fra leverandørene om fremtidens helsejournal

Salen var fullsatt av norske og internasjonale leverandører da Helse Midt-Norge inviterte til dialog om den kommende anskaffelsen av nytt pasientadministrativt system og elektronisk pasientjournal (PAS/EPJ) i Midt-Norge, forteller de på sine nettsider.
Etter at Helse Midt-Norge kunngjorde en forespørsel om informasjon (RFI) den 23.juni har interessen vært stor både fra det nasjonale og internasjonale leverandørmarkedet.
Begge dagene var fullbooket og over 13 leverandører møtte opp og viste sin interesse for anskaffelse av ny helsejournal.
– Vi i Helse Midt Norge er særdeles godt fornøyd med at det er så stor interesse nasjonalt og internasjonalt fra ulike leverandører, og det gir oss en pekepinn på at vi står ovenfor et prosjekt som også har betydning utenfor Midt–Norges grenser, sier Torbjørg Vanvik, programdirektør for anskaffelsen.
Anskaffelsens målsettinger er å kunne understøtte bedre og mer helhetlige pasientforløp, økt pasientsikkerhet, bedre ressursutnyttelse og en enklere arbeidshverdag for de ansatte. Det skal derfor anskaffes moderne kliniske og administrative systemer som legger til rette for informasjonsdeling, standardisering,  beslutningsstøtte  og strukturerte data.
Les mer om saken hos Helse Midt-Norge