Hopp til hovedinnhold


Stor forskjell i overlevelse etter ulykke

Folk som bor i de mest grisgrendte strøkene i Norge har 33 prosent større risiko for å dø etter en ulykke enn dem som bor i tettere befolkede strøk, skriver Dagens Medisin.
Risikoen gjelder både barn og voksne og på nasjonalt nivå.
Første gang norske tall
Det viser doktoravhandlingen til lege og forsker, Thomas Kristiansen, som er stipendiat ved Stiftelsen Norsk luftambulanse. Han disputerer 5. juni.
Kristiansen sier at andre studier fra utlandet også har funnet store forskjeller, men at det ikke har vært tallfestet for Norges del.
– Det er så vidt jeg vet første gang vi har tall på dette i Norge, sier Kristiansen til Dagens Medisin.
For dårlig kompetanse
Den økende sentraliseringen av traumebehandling bør i større grad komme pasienter i mindre tettbygde strøk til gode og at det er noen vesentlige faktorer som kan kompensere for den økte risikoen:
– Det ene er forebyggende tiltak for å redusere skadene og den andre er økt kompetanse og ressurser innen prehospitale tjenester og lokalsykehus – i tillegg til å se på den geografiske fordelingen ut fra behovet om tilstrekkelige ressurser for å stabilisere traumepasienter og eventuelt gi trygg og effektiv overføring til større sykehus. Tidsaspektet er viktig, men det går også på kompetanse. I Australia er for eksempel opprettet en egen tjeneste med spesiell kompetanse i å sørge for transportering av kritisk skadde pasienter til høyspesialiserte sykehus, sier Kristiansen.
Les mer om saken hos Dagens Medisin