Hopp til hovedinnhold
Norsk Luftambulanses nye ambulansehelikopter. Illustrasjonsfoto: Luftambulansetjenesten HF
Norsk Luftambulanses nye ambulansehelikopter i 2019, et vanlig helikopter - ikke "laboratoriet". Illustrasjonsfoto: Luftambulansetjenesten HF


Stiftelsen Norsk Luftambulanse bør ikke få evigvarende monopol på drift av legehelikoptre

Det skriver seks helikopterleger i Nord-Norge i et innlegg i Nordnorsk Debatt.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) sitt datterselskap Norsk Luftambulanse A/S (NLA) vant anbudet for drift av ambulansehelikoptre i hele Norge for perioden 2018 – 2024. Ambulansehelikoptrene er bemannet med anestesileger ansatt i statens helseforetak, og piloter og redningsmenn fra den private operatøren.

Staten fullfinansierer all luftambulansetjeneste i Norge.

I kjølvannet av kaoset rundt flyambulansetjenesten foregår det en politisk kamp om hvem som skal drive både ambulansefly og –helikoptre i Norge i framtida.

Generalsekretær i SNLA Hans Morten Lossius tilbakeviser påstander i en kommentar fra politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim, og advarer mot insourcing av luftambulansetjenestene til staten.  Som operative helikopterleger i Nord-Norge vil vi også bidra i denne debatten.

Evigvarende monopol

SNLA vil ha evigvarende monopol for statens regning og forby insourcing til det offentlige.

SNLA har gjennom flere år vokst seg til en stor og mektig organisasjon. De har skaffet seg inntekter gjennom drift av ambulansehelikoptre for statens regning i Norge, kommersiell virksomhet i Danmark, og inntekter fra bedrifter og privatpersoner på bakgrunn av massiv markedsføring i flere år.

De har drevet målrettet lobbyvirksomhet mot politikere og myndighetspersoner. Nå vil SNLA forby insourcing til det offentlige og sikre seg et evig monopol med garanti fra staten:

 «SNLA vil også peke på at en annen utfordring for ideell sektor er at staten insourcer tjenester (…) Etter vår mening er det like viktig at staten følger opp (…) med å instruere helseforetak til at man ikke skal insource velfungerende tjenester som drives av de ideelle organisasjonene» 1)

Myter skapt av SNLA

Det er et paradoks at samtidig som SNLA er avhengig av det offentlige for å drifte, snakker den samme stiftelsen ned offentlige myndigheter og det offentlige helsevesenet. Hovedbudskapet er at staten motarbeider luftambulansetjenesten og at SNLA er garantisten for en fungerende ambulansehelikopter-tjeneste.

De offentlige sykehusene er tilstivnet i gammeldags tenking og har ikke skjønt at legeekspertise og avansert behandling må flyttes ut av sykehusene. NLA flytter «sykehuset» (en enkelt anestesilege) ut til den kritisk syke pasienten, som ellers ville ha dødd. Budskapet serveres på utallige nettannonser, og «tiggerbrev» blir sendt hjem til folk med den udokumenterte påstanden: «Gi 300 kr til SNLA. Det vil redde liv».

Dette er et fordreid bilde av virkeligheten. På de fleste helikopteroppdrag fortsetter anestesilegen en viktig og god pasientbehandling som er påbegynt av kommuneleger og ambulansepersonell. Det er hele den akuttmedisinske kjeden, som faktisk er 100% finansiert av det offentlige, som redder liv. Ikke Lossius og hans stiftelse.

Vår omfattende medisinske veileder for luftambulanse-personell er forankret både i primærhelsetjenesten og i intrahospitale fagmiljøer i Nord-Norge. Deler av den spesialiserte pasientbehandlingen som nå tilbys utenfor sykehus er det helseforetakene som har flyttet ut i helikoptrene.

Medisinske fagmiljøer på sykehusene og på helikopterbasene har både nasjonale og internasjonale kontakter, som bidrar til kontinuerlig utvikling av tjenesten.

Lenge før NLA var etablert i Nord-Norge har vi praktisert prinsippet om å frakte tverrfaglige team ut fra UNNTromsø ved behov. Vår videreutvikling har gjort det mulig at folk i Nord-Norge i dag kan tilbys svært høy-spesialisert akuttbehandling utenfor universitetssykehuset. Framstillingen om en faststivnet offentlig sykehuskultur er en myte og en devaluering av vår faglighet.

Ikke bedre etter operatørbytte

Nord-Norge har ikke fått en bedre legehelikoptertjeneste etter operatørbyttet i 2018.

Lossius hevdet nylig i Dagsnytt 18 at ambulansehelikopter-tjenesten i Nord-Norge har blitt bedre etter at NLAovertok som operatør i 2018. Dette er vi som kunder ikke enige i.   

Operatørskiftet medførte at redningsmenn og piloter med uerstattelig kompetanse og kjennskap til landsdelen forsvant fra tjenesten.  På kjøpet har vi fått en stor rotasjon av piloter og redningsmenn.

De raske, langtrekkende helikoptrene med reell 2-bårekapasitet har blitt erstattet av mindre og langsommere helikoptre uten reell 2-bårekapasitet. Anbudssystemet og operatørbyttet har forringet den medisinske kvaliteten og gjort det vanskelig å vedlikeholde veletablerte medisinskfaglige strategier.

Vil sentralisere styringen

SNLA vil sentralisere den medisinske styringen av luftambulansetjenesten.

Vi mener at drift av så vel ambulansefly som -helikoptre i framtida bør insources til det offentlige, med medisinsk styring desentralisert til helseregionene.

SNLA vil derimot sentralisere tjenesten, slik generalsekretæren nylig skrev:

«En annen ting jeg vil jobbe for, er å sentralisere den medisinske styringen av luftambulansetjenesten (…). For å sikre at hele landet får lik medisinsk kvalitet på denne nasjonale spesialisthelsetjenesten, bør det ansvaret legges til én sentral instans» 2)

Det eneste alternativet til insourcing måtte være en sunn konkurransesituasjon med minst to tilbydere i både fly- og helikoptertjenesten, og sikring av personellet. Monopol til andre enn staten må unngås, enten de er forbigående eller permanente!

Medieklipp om saken


Januar: 

Tilsyn med luftambulansetjenester

En merkverdig historie

Villedende om Stiftelsen Norsk Luftambulanse

La meg gjenta: Staten skal overta luftambulansen

Nasjonalisering av luftambulansetjenesten er en trussel for Norsk Luftambulanse 

Babcock-ansatte: Støyen går inn på oss

Har ennå ikke oversikt over kostnadene

Støre sier staten tar over luftambulansetjenesten om han blir statsminister

Luftambulansekrisen – en mediehistorie

Fylkeslegen har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten

Anbud på liv og helse – et mareritt i nord

Fylkeslegen har opprettet fem tilsynssaker i forbindelse med luftambulansetjenesten

Helt uakseptabelt å sende regninga til pasientene

Høie vil at helseforetakene skal ta ekstraregninga

Ambulanseflyproblemene i nord handler ikke om offentlig versus privat drift

Vil at staten skal overta driften av luftambulansen

Flyambulansetjenesten – påstander om usaklighet, usannheter og ulovlige aksjoner

Ambulanseflysaken – sykdom og påstand om ulovlige aksjoner

– Usant om Babcocks ansatte

En krise skapt av hva eller hvem? 

Nordlys leder: Utidig og tøvete aksjon

Man skulle vært gift og bodd i Bergen

Mener leger i nord skremmer befolkningen: Vi ser ingen tegn til krise eller katastrofe

Desember: 

Lufttransport svarer: Statistikk kan brukes til så mangt

Lykke til i 2020, Babcock! 

Feil på ambulansefly tvang pilot til å avbryte oppdrag

2. juledag: Finnmark er uten ambulansefly

Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken

Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende

Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste

Trapper ned på ekstraflyene – anser beredskapen som god nok

«Jeg har kvidd meg for å gå på vakt i jula, men dette blir bra.»

Brev avslører Lufttransports krav for overtakelse

Babcock fikk full pott på kompetanse i anbudet – uten piloter

Babcock-sjefen om ambulanseflykrisen: Dette gikk galt

AMK-sjef ber politikerne rydde opp i Babcock-krisen

Nyhetsmelding: God ambulanseflyberedskap

Babcock: – Vi ba om gradvis overgang

Striden mellom Helse Nord og UNN eskalerer: – Det er uakseptabelt at de beskylder oss for faktafeil

Babcock informerte ikke egne piloter om feil på flyene: – Hårreisende

Tre Babcock-fly settes tilbake i tjeneste

Kan ha lokalisert årsaken til at fire ambulansefly ble satt på bakken

Luftambulansetjenesten med økonomiske krav overfor Babcock

Høie: Ikke riktig at dette var et spareanbud

Fem nye fly settes inn

Babcock kan få kjemperegning

Har sviktet 286 ganger

Seks av seks fly tilgjengelig i nord

Helse Nord har satt krisestab

Helse Nord: De fleste av de åtte hendelsene kan ikke lastes Babcock

UNN: Åtte uønskede hendelser

Første flylege sier opp jobben

Vil at staten skal ta over flyambulansene

Et av flyene i drift igjen

Tidligere operatør – vi kan være klare relativt raskt

Pilot – det er ikke tatt alvorlig nok

Forbedret ambulanseflyberedskap i november

Legene mistenkte hjerneslag på jenta (3,5 år), det tok 3,5 timer før flyet kom

November: 

Syv piloter inn i luftambulanseberedskapen

Ber om støtte fra Forsvaret – igjen

Høie ikke fornøyd med luftambulansetilbudet i nord

Babcock setter inn ekstra ambulansefly i nord

Fagfolk frykter at krisen i flyambulansetjenesten vil vare lenge

Moxnes ble nektet adgang til ambulanseflybasen i Kirkenes

Oktober:

Måtte svare for ambulanseflyberedskapen

Ernas svar om flyambulanse-beredskapen provoserer

September: 

Ambulansefly tilbake i tjeneste

August: 

Tre ambulansefly satt på bakken etter teknisk feil

Juli: 

Normal drift for flyene fra torsdag

Babcock venter full beredskap neste uke

– Treningsplanen for Babcocks piloter var for ambisiøs

– Mange pasienter som ville fått ambulansefly er kjørt med bil

Mads Gilbert om luftambulansekrisen – Vi kan ikke tåle det mye lenger

– Gilbert bidrar til unødig uro

Luftambulansen forlenger kriseplan for ambulansefly i nord

Babcock får hjelp av Forsvaret

Opptil fire uker til ambulanseflyene går som normalt

Forsvaret forlenger midlertidig ambulansehelikopter-base

I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly

Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen

Luftambulansen varsler svekket kapasitet

Slik forklarer Babcock den svekkede beredskapen

I flere timer var Nord-Norge uten ett eneste kortbanefly

Kriseplan for luftambulanseovergangen – Forsvaret har ingen ekstra kapasitet

Har helikoptre fra Forsvaret i back up om beredskapen svikter

Frykter ny krise for ambulansefly

Babcocks ambulanseflytjeneste i gang

Juni: 

Nye ambulansefly snart på vingene – men luftambulansen varsler svekket kapasitet

April: 

Ambulanseflykonflikten løst – partene har blitt enige

Ambulanseflystriden fortsatt ikke løst – pilotopplæring blir forsinket