Hopp til hovedinnhold


Stetoskopet - en bakteriebombe

Stetoskopet er en like stor smittespreder som hendene, viser studie, ifølge VG.

Studiener er publisert i Mayo Clinic Proceedings, og viser at etter en eneste pasientundersøkelse kan mengden bakterier du finner på stetoskopet sammenlignes med det man etter den samme undesøkelse finner på legens hånd.

Studien som blant annet er omtalt av BBC, viser at bakterienivået er på samme nivå som legens håndflate, bare legens fingertupper var «skitnere».
Tusenvis av bakterier
- Fordi stetoskopet brukes mange ganger i løpet av dagen, kommer i direkte kontakt med pasientens hud, og får på seg tusenvis av bakterier, (inkludert MRSA) oppsamlet fra tidligere undersøkelser, ser vi på det som en betydelig smittespreder, sier leder av studien, Didier Pittet, ifølge BBC.
Forlengelse av armen
Pittet, som er direktør for infeksjonsprogrammet ved Universitetsstykehuset i Geneve i Sveits, understreker at funnene bør få konsekvenser for legers hverdag.
- Ut fra et infeksjonskontroll og sikkerhetperspektiv, bør stetoskopet bli vurdert som en forlengelse av legens arm, og bør bli desinfisert etter hver pasientkontakt, sier Pittet.
At sykehuspersonell fungerer som smittebærere, og fører til at pasienter får sykehusinfeksjoner forårsaket av bakterier og virus, er et stort problem over hele verden.
Dårlig håndhygiene er en svært stor risikofaktor for spredning av sykehusinfeksjoner. Dette er godt kjent blant alt helsepersonell og blant folk flest.
Likevel fungerer det svært ofte ikke i hverdagen på norske sykehus, sier professor, Bjørg Marit Andersen, spesialist i medisinsk mikrobiologi.
- Det slurves veldig mye med håndhygienen i norsk helsevesen, sier Andersen.
- Vi hadde en periode under svineinfluensaen hvor oppmerksomheten rundt dette var stor, og hvor det fungerte bra. Men når den umiddelbare faren forsvant, falt også oppmerksomheten på betydningen av håndhygienen bort, sier Andersen.
Les mer om saken hos VG