Hopp til hovedinnhold


Sterkt kritisk til brannevaluering

latanger kommune slakter sentrale deler i Direktoratets rapport om brannene i Flatanger, Lærdal og Frøya, skriver Trønder-Avisa.

Nettavisen Flatangernytt.no skriver at et enstemmig kommunestyre i Flatanger har vedtatt en uttalelse med kritikk av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps evaluering av de tre storbrannene i Flatanger, Lærdal og Frøya.

I uttalelsen heter det blant annet: "Flatanger kommune stiller seg uforstående til både deler av innholdet, og enkelte konklusjoner i rapporten. Enkelte avsnitt uttrykker en negativ holdning, og rapporten tar ikke med i særlig grad at rednings og slokkingsarbeidet, på tross av meget vanskelige forhold, ble gjennomført og ledet med et fremragende resultat. Ingen mennesker ble skadd eller omkom. Mange bygninger ble reddet! Grunnet meget rask innsats og strategisk riktige valg! Rapporten nevner ikke med et eneste kapitel, at grunnlaget for en vellykket aksjon på  Sørnesshalvøya i Flatanger, i hovedsak skyldes, det lokale brannvesen sin meget raske innsats."

Nødnett

Kommunen stiller seg også undrende til at det lokale, og styrken ved å ha et nær-brannvesen, vektlegges så lite i evalueringen:

"De avgjørende beslutninger som ble fattet av vår lokale brannsjef, viser seg i etterkant å være de eneste riktige. Dette er det uforståelig at DSB ikke makter å ta dette inn i rapporten! DSB har ikke vektlagt denne avgjørende fasen i sin evaluering. Det ser ut som DSB benytter rapporten til å beskrive en ønskesituasjon ut fra at både nødnett og et ønske om en organisering med sentral ledelse av slike aksjoner! For oss er dette meget urovekkende, det er de aktuelle lokale forhold på Sørnesshalvøya og Flatanger, da brannen som oppsto den 27. januar 2014, som må legges til grunn for evalueringa." skriver kommunen videre.

Les mer om saken hos Trønder-Avisa