Hopp til hovedinnhold


Sterkere organisering nødvendig

HELSEVESENET gir seg selv en god egenattest for innsatsen 22. juli i den interne evalueringsrapporten som Helsedirektoratet la frem før helgen. Rapporten etterlater likefullt et inntrykk av at helsevesenet besto prøven like mye til tross for planverk og beredskapsrutiner som på grunn av det. Samband brøt sammen. Ambulansehelikoptrene var uten felles styring. Helsepersonell fra ulike helseforetak bruker ulike systemer for vurdering og prioritering av pasienter.

HELSEVESENET gir seg selv en god egenattest for innsatsen 22. juli i den interne evalueringsrapporten som Helsedirektoratet la frem før helgen. Rapporten etterlater likefullt et inntrykk av at helsevesenet besto prøven like mye til tross for planverk og beredskapsrutiner som på grunn av det. Samband brøt sammen. Ambulansehelikoptrene var uten felles styring. Helsepersonell fra ulike helseforetak bruker ulike systemer for vurdering og prioritering av pasienter, skriver Aftenposten på lederplass.

Les også: Vil bidra i skarpere oppdrag, Taushetsplikten var til hinder, Ingen styring av ambulansehelikopter og Helsetjenesten bestod prøven den 22/7  

Innsatsen fra helsepersonellet var formidabel, men samtidig skal man huske at terroren rammet i den delen av landet med overlegent størst akuttmedisinsk kapasitet. Hadde gjerningsmannen slått til et annet sted, kunne mye sett annerledes ut.

Også på helseområdet er det avdekket behov for en sterkere, mer enhetlig organisering av ressursene for å møte akutte kriser. Dette er et hovedområde for forberinger.

DET ANDRE OMRÅDET som myndighetene umiddelbart må gripe fatt i, gjelder samarbeidet med andre nødetater. Manglende tilgang til skadestedet var helsearbeidernes største problem ved Utøya. Så lenge politiet ikke hadde sikret stedet, ble leger og ambulansearbeidere holdt unna.

Helsedirektoratet ber nå om at det utarbeides nasjonale føringer for samarbeid mellom helsetjeneste og politi ved oppdrag i usikrede områder. Det er overraskende og kritikkverdig at slike føringer ikke har vært på plass. 

Les hele Aftenpostens leder her