Hopp til hovedinnhold


Sterk kritikk av AMK-driften

AMK Oslo og Akershus drives med stor risiko for svikt, mener Statens helsetilsyn.

AMK Oslo og Akershus drives med stor risiko for svikt, mener Statens helsetilsyn, ifølge Østlandets Blad.

Les også: AMK-operatør i Tøyensaken fikk advarsel etter dødsfall

Sentralen for befolkningen i Oslo og Akershus er en del av Prehospitalt senter ved Oslo universitetssykehus (OUS). Nå får sykehuset seks ukers frist til å rett opp forholdene.

Lang ventetid

Helsetilsynet slår fast at Ingen andre større sentral har så lang ventetid som AMK Oslo og Akershus.

Det er ikke uvanlig at den som ringer medisinsk nødnummer 113, må vente 1–2 minutter på å få kontakt med en operatør.

– Ingen andre AMK-sentraler i Norge har like lang gjennomsnittlig aksesstid (tiden det tar fra du ringer AMK til AMK besvarer anropet) som Oslo og Akershus-sentralen. Det tar nesten dobbelt så lang tid som sentralene i Bergen og Trondheim.

– Opplysninger fra flere andre tilsynssaker mot AMK Oslo og Akershus underbygger at marginal bemanning fører til svikt i tjenestetilbudet.

Mye mer å gjøre

Helsetilsynets kartlegging av forholdene viser at det siden 2004 har vært en aktivitetsøkning ved AMK Oslo og Akershus på 57 prosent når det gjelder 113-henvendelser.

Antall ambulanseoppdrag økte med 31 prosent.

Aktivitetsøkningen er kompensert med 14 prosent ressursøkning i AMK på dagtid, og 20 prosent på natt og i helgene.

Les mer om saken i Østlandets Blad