Hopp til hovedinnhold


Stenger ambulansestasjonen i Røyrvik for godt

Helse Nord-Trøndelag melder på sine nettsider at ambulansestasjonen i Røyrvik vil forbli stengt, ifølge Trønder-Avisa.
Ved et styremøte tidligere i år vedtok styret i Helse Nord-Trøndelag å gjenåpne ambulansestasjonen, under forutsetning av at de i samarbeid med kommunen fikk rekruttert nok kvalifisert ambulansepersonell. Stasjonen i Røyrvik har vært midlertidig stengt i over ett år.
– Vi har jobbet målrettet i retning gjenåpning av stasjonen i Røyrvik, og har hatt et svært positivt samarbeid med kommunen. Til tross for dette, må vi nå konkludere med at det ikke lar seg gjøre å etablere den nødvendige bemanningen ved stasjonen. Dette har vi i dag formidlet i møte med Røyrvik kommune, sier leder av prehospital klinikk, Trond Carlson.

Styrker Grong

I styrets vedtak ga de seg frist innen 1. september 2015 med å finne kvalifisert grunnbemanning, dersom gjenåpning skulle bli aktuelt. Samtidig vedtok de også at beredskapen i Røyrvik skulle styrkes gjennom styrking av ambulansetjenesten i Grong hvis gjenåpning ikke lyktes.
alt 19 søkere meldte sin interesse for de 5,5 årsverkene. En mindre andel av disse var formelt kvalifiserte. Etter en runde med intervju har Prehospital klinikk avklart at det ikke lar seg gjøre å rekruttere tilstrekkelig kvalifisert grunnbemanning som gir stabil og forsvarlig drift, slik styret satte som forutsetning.
– Det beklager jeg, både fordi det var styrets bestilling og fordi jeg vet hva det betyr for Røyrvik kommune og innbyggerne der. I det videre arbeidet blir det viktig å vise hvordan vi organiserer og bruker ressursene våre i Indre Namdal til det beste for hele regionen, sier Carlson.
Les mer om saken hos Trønder-Avisa