Hopp til hovedinnhold


Stenger ambulansesentralen

Hovedverneombudet ved Sykehuset Innlandet Tynset velger etter en befaring å stenge dørene til ambulansesentralen. Ambulansesentralen har frist fram til 4. oktober med å finne ny løsning.

Hovedverneombudet ved Sykehuset Innlandet Tynset velger etter en befaring å stenge dørene til ambulansesentralen. Ambulansesentralen har frist fram til 4. oktober med å finne ny løsning, skriver Østlendingen.

Bakgrunn: Uverdig arbeidsplass

Les også: Både ekorn og mus i ambulanseveggene

«Jeg stenger ambulansestasjonen på grunn av uverdige og farlige arbeidsforhold som har pågått altfor lenge», skriver hovedverneombud ved Sykehuset Innlandet Tynset, Odd Erik Svee, i ett brev til ledelsen i ambulansetjenesten og Sykehuset Innlandet etter vernerunde 3. september.

Han henviser til Arbeidsmiljøloven, og har gitt divisjon for Prehospitale tjenester 30 dagers frist før døren stenges til ambulansesentralen.

Nå er det snart bare 14 dager igjen til døren stenges 5. oktober, og de ansatte i ambulansetjenesten har ikke fått høre om når og hvor de skal flytte.

– Om vi blir flyttet over i en brakkerigg er det mye bedre enn å være her, sier Geir Inge Refseth, ansatt ved ambulansesentralen på Tynset. Østlendingen avdekket i slutten av august uverdige boforhold for de ansatte. Dårlig luft, ingen isolering og vann på ville veier var noe av det som kom fram. I mange år er det blitt snakket om og lovet ny ambulansesentral for de ansatte.

Etter siste prioriteringer falt ambulansetjenesten utenfor tiltakslisten ved Sykehuset Innlandet, og vil ikke bli prioritert før i tidligst 2012. «Vi i vernetjenesten oppfatter siste tids tilbakemeldinger, mangel på tiltak og ytterligere utsettelser, som at vi ikke blir hørt fra ledelsen sin side».

I sitt brev skiver Svee i klartekst at bygningen i Sjukehusveien 9 ikke egner seg til opphold eller som arbeidsplass.
De ansatte går på skift og er i arbeidsperioden pålagt å sove på ambulansestasjonen.

«Badene er i generelt dårlig forfatning, hvor i det ene nå vokser sopp ned fra taket i spikerlagene til takplatene», opplyser Svee. Andre funn han påpeker er mugglukt i alle bad og råteskader over alt langs gulv. I tillegg er det generelt dårlig luft i lokalene, og hele huset er veldig lytt. Noe som kan gjøre tiltrengt søvn vanskelig.

«Ut fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser og egen samvittighet, kan jeg bare se en løsning på dette. Det er å stenge lokalene for framtidig bruk», konstaterer Svee.

Hovedombudet mener det ikke er rimelig å tenke rehabilitering med alle de mangler som finnes ved lokalene, men riving og nybygg.

Les hele saken i Østlendingen: Stenger sentralen