Hopp til hovedinnhold


Stedet for innlandets mest alvorlige skader

Sykehuset i Lillehammer tar imot flest pasienter med svært alvorlige skader i Hedmark og Oppland. 70 prosent av disse pasientene kommer hit. Strategidokumentet antyder færre sykehus med kirurgisk akuttberedskap, og det betyr også at de prehospitale tjenestene (herunder ambulansetjenesten) må styrkes.

Sykehuset i Lillehammer tar imot flest pasienter med svært alvorlige skader i Hedmark og Oppland. 70 prosent av disse pasientene kommer hit, skriver Gudbrandsdalen Dagningen.

I gjennomsnitt utløses traumealarmen minst 120 ganger i året og av disse er det 50 pasienter som må behandles for omfattende og alvorlige skader. Det gjør sykehuset i Lillehammer til innlandets ledende på behandling av slike skader.

I løpet av høsten innføres et nytt system for pasientmottaket som skal bidra til at pasientene får enda raskere behandling på rett sted i sykehuset. Blant annet skal det alltid være en erfaren lege som vurderer pasientene i mottakelsen.

Det jobbes også sentralt med å fastsette krav til hvordan pasienter med alvorlige skader skal behandles. Disse kravene blir et helt sentralt grunnlag når Sykehuset Innlandet skal redusere antall sykehus med kirurgisk akuttberedskap og avgjøre hvilke som fortsatt skal ha en slik akuttfunksjon.

Administrerende direktør Morten Lang-Ree påpeker at det som gjøres ved sykehuset i Lillehammer går rett inn i arbeidet med utviklingen av en strategi for tilbudet innenfor spesialisthelsetjenestene for perioden fram til 2014.

Styret vedtok å sende utviklingsplanen «Strategisk fokus 2011-2014» ut som høringsdokument med noen klare føringer for hva som er premissen, mål og utfordringer.

Færre sykehus med kirurgisk akuttberedskap betyr også at de prehospitale tjenestene (herunder ambulansetjenesten) må styrkes.

Les mer om saken i Gudbrandsdalen Dagningen