Hopp til hovedinnhold


Stavanger har verdens raskeste slagbehandling

Stavanger universitetssjukehus har halvert tiden det tar fra en slagpasient kommer inn døren til behandlingen starter fra en median på 27 til 13 minutter. Ingen i verden melder om raskere behandling, melder Rogalands Avis.

I Stavanger har de forsket og trent på hvordan de kan korte ned det de kaller «dør-til-nål-tiden».
Det er tiden fra en pasient ankommer sykehuset til behandling med intravenøs trombolyse er i gang. I løpet av tre år er mediantiden – den som ligger midt på treet – redusert fra 27 til 13 minutter. Ingen sykehus i verden melder om kortere mediantid.
For å trene på «dør til nål-tiden», må prossessen med å undersøke og behandle pasienten starte allerede i ambulansen, skriver Stavanger Aftenblad (krever innlogging).
For rask slagbehandling spiller menneskelige faktorer i slag-teamet en viktig rolle. Derfor fokuserer SUS på kommunikasjon og godt lagsamspill.
– Reduksjon av tidsbruk fører til at færre av pasientene dør, og pasienten får sjeldnere eller mildere senskader. Målet vårt med dette er at det skal gå kortest mulig tid før de får behandling, når de først har ringt til 113, forteller sier Soffien Chadli Ajmi. Ajmi er hovedforfatter i en forskningsartikkel som viser at Stavanger universitetssjukehus (SUS) nå har rekordlave behandlingstider for hjerneslag.
Forskningsartikkelen er publisert i den medisinske journalen BMJ Quality & Safety.
Sykehuset har omtrent 500 slagpasienter i året, hvorav 150 pasienter får trombolyse, en behandling som skal løse opp blodpropp i hjernen. I arbeidet med å kutte tidsbruken, har SUS trent systematisk.
– Det kan sammenlignes med fotball. For å komme i verdenstoppen, må du trene mye, sier seksjonsoverlege Martin Kurz lattermildt.
Les mer om saken hos Rogalands Avis