Hopp til hovedinnhold


Status i Ambulanse Midt-Norge etter snart 6 måneders drift

Det er etablert et foretak med over 800 ansatte, 100 ambulansebiler og 6 båttjenester i dag- og døgnkontinuerlig drift, uten alvorlige avvik. Det viktige målet om full kontinuitet etter overtakelse er oppfylt, skriver Ambulanse Midt-Norge på sine nettsider.
Det viktige standardiserings- og harmoniseringsarbeidet for tjenesten fortsetter med full styrke. De første ambulansestasjonene er i gang med å teste digital journalføring.
Vekst- og nedgang i oppdragsmengde
Ambulanseforetaket møter også noen utfordringer. Blant de viktigste er at det registreres en bratt økning i oppdragsmengden i de tettest befolkede områdene, og langs hovedferdselsårene mellom sykehusforetakene - over 10 % vekst siste år noen steder.
Det er dramatisk fordi det utfordrer vaktberedskapen. Dette er det ikke tatt høyde for i de økonomiske rammene for foretaket, og det er en utfordring å skaffe nok kvalifisert personell til å håndtere en slik vekst.
I de tynnest befolkede områdene oppleves det motsatte problemet. Befolkningsmengden har stagnert eller går ned – det samme gjør oppdragsmengden. Det er vanskelig å få kvalifiserte søkere til ledige stillinger.
Det gjør det utfordrende å opprettholde beredskapen med kompetent personell, og det gjør at ambulanseforetaket ender opp med en utstrakt bruk av overtid. Det er uheldig både av hensyn til økonomien og av hensyn til de ansatte.
Økonomi
Økonomien er kanskje den største utfordringen for Ambulanse Midt-Norge HF for tiden. En var klar over at det ville bli vanskelig å budsjettere for det første driftsåret, rett og slett fordi en ikke har erfaringstall å styre etter.
En visste også at overgang til offentlig tjenestepensjon ville øke utgiftene. Det forelå også sterke indikasjoner på at lønns- og overtidskostnadene kom til å øke mye når alle ansatte skulle inn i samme foretak og arbeidsmiljølovens bestemmelser om samlet arbeidstid og overtidsbetaling må følges til punkt og prikke.
Det var derimot ikke grunnlag for å forutsi at økningene skulle bli så omfattende som det viser seg at de er. Dette gjør at det i skrivende stund er et betydelig misforhold mellom faktiske kostnader og den tilgjengelige økonomiske rammen.
Det arbeides godt og entusiastisk i hele Ambulanse Midt-Norge HF, selv om det for tiden brukes mer ressurser enn forutsatt i tildelt økonomisk ramme.
Les hele statusen hos Ambulanse Midt-Norge