Hopp til hovedinnhold
ultralydambassadør: nils Petter oveland,
Ultralydambassadør: Nils Petter Oveland, luftambulanselege i Helse Stavanger. Illustrasjonsfoto: SNLA


Starter pilot med ultralyd i svenske ambulanser

15 ambulansesykepleiere ved Skaraborgs sykehus skal inngå i et nytt prosjekt der ultralydundersøkelser skal gjøres i vurderingsambulanser og også i vanlige ambulanser.

Per Nyström og Johan Dahlgren er initiativtakere til et ultralydprosjekt som går under navnet PAULUS-prosjektet (Prehospital Ambulanssjuksköterskeledd ultraljudsundersökning), skriver Skaraborgsbygden.

I flere år har Per vært interessert i undersøkelsesmetoden, og Johan har vært borti den på flere utenlandske ambulanskonferanser.

– Ultralydsutstyr prehospitalt finnes i Sverige blant annet i helikoptre og på legebiler. Andre steder i verden er det andre yrkeskategorier som bruker ultralyd. Det har vært dyrt, men med mindre og billigere apparater så tenker vi at det er på tide at dette også spres i Sverige. Vi har nær kontakt med akuttleger inne på akuttmottaket, og håper at dette kan bli noe virkelig bra framover, sier Per Nyström og Johan Dahlgren, i en nyhetsmelding.

Første steg er å utdanne ambulansesykepleiere i ambulansetjenesten til Skaraborgs Sjukhus i undersøkelsesmetoden.

I begynnelsen skjer det i liten skala med rundt 15 piloter som jobber på vurderingsambulanse og vanlig ambulanse.

Tanken er å få til en nettutdanning som er sertifisert i henhold til internasjonale standarder (CME) og noen dager med praktisk trening.

– Vi ser store utfordringer når det gjelder teknikken. Vi håper å få hjelp til bildetolkning via lenker, og der har vi skjønt at det er mange bestemmelser som må etterfølges. Vi har fått økonomisk støtte fra Innovationsfonden VGR, samt støtte fra PICTA, som jobber med IT og ehelse for bedre helsetjenester. Vi håper at prosjektet vil vokse og etter hvert bli brukt på flere enheter, sier Per Nyström og Johan Dahlgren.

Prosjektet har hittil fått 100 000 kroner i bevilgninger.

Både Johan og Per ser store fordeler med ultralydundersøkelser.

– Ved vurderinger prehospitalt er det ikke alltid lett å vite med sikkerhet hva som feiler pasienten. Et vanlig problem er pustebesvær. I dag skal disse pasientene behandles mot hjertesvikt og KOLS, og noen av disse behandlingene kan føre til forverring. Vi ser på lungeundersøkelser som et av de første områdene vi vil bruke ultralyd på. I dag er det stetoskop, pasientens fortelling og vitalparametre som avgjør behandlingen.

En rask undersøkelse, EFAST, ved større traumer, er også et bruksområde de har tenkt på med ultralyd, dette er allerede prøvd i andre land. Med denne undersøkelsen kan traumeteamet forberedes på om det trengs operasjon eller blodoverføring, samt luftveishåndtering.

– Vi tror at utviklingen også kan føre til økt samarbeid mellom ambulansetjenesten, primærhelsetjenesten og hjemmetjenester hvor vi ofte møter multisyke pasienter som forhåpentligvis kan få bedre undersøkelser og behandlinger på stedet, avslutter Nyström og Dahlgren.