Hopp til hovedinnhold


Stanser bevilgninger: Anbudssaken ruller videre

Helse Helse Midt-Norge vil ikke bare stanse tilleggsbevilgningen, de vil ha tilbake de 19,2 millionene som allerede er utbetalt som tilleggsbevilgning til Inntrøndelag Ambulanse (IA) og Namsos Trafikkselskap (NTS).

helsemidtgul_200Helse Helse Midt-Norge vil ikke bare stanse tilleggsbevilgningen, de vil ha tilbake de 19,2 millionene som allerede er utbetalt som tilleggsbevilgning til Inntrøndelag Ambulanse (IA) og Namsos Trafikkselskap (NTS).

Les også: - Feil på feil, mener advokat

Mer om saken: Uprofesjonell anbudshåndtering

Siste utvikling: Prosessen fortsetter

Begrunnelsen for stansingen er at dette er å anse som ulovlig statsstøtte som bryter med EØS-reglementet, ifølge en ny granskingsrapport fra advokatfirmaet Haavard Vistle.

Rapporter i strid med hverandre
Men denne rapporten er i strid med det som er skrevet i en annen rapport som gransket anbudsprosessen tidligere i høst, utformet av advokatfirmaet Kvale & Co, mener Odd Ivar Løvhaugen, direktør i NTS.

Kvalerapporten konkluderte med at avtalene om tilleggskompensasjon ble inngått før endelig signering av kontraktene, og derfor er å anse som en del av avtalen. Løvhaugen mener derfor at dette ikke dreier seg om noen statsstøtte.

Inntrøndelag Ambulanse og Namsos Trafikkselskap ble innkalt til et møte en time før styremøtet i Helse Midt, og fikk en orientering om saken da.

- Vi er overrasket over utspillet, sier Løvhaugen, som spekulerer på om dette er en måte Helse Midt prøver å komme seg ut av disse to kontraktene på, i og med at de ikke engang fikk tatt en diskusjonsrunde før styrevedtaket ble gjennomført.

Kontrakstbrudd
Inntrøndelag Ambulanses advokat Rolf Christensen sier følgende:
- Selskapet Inntrøndelag Ambulanse har en bindende kontrakt med Helse Midt-Norge. Dersom denne brytes er dette et kontraktsbrudd fra Helse Midt-Norge sin side.

Hvis Helse Midt gjennomfører et brudd på kontraktene, vil de sannsynligvis måtte kompensere virksomhetene med flere titalls millioner, i tillegg til de søksmålene de må imøtegå fra anbudstaperne i denne anbudssaken.

Og ambulansetjenestene må fortsette å rulle uansett, da dette er en bokstavelig talt livsviktig tjeneste.

Dette er saken:
NTS og IA var to av anbudsvinnerne for femårskontrakt for levering av ambulsensetjeneste til store deler av Midt Norge i 2007. Før signering av endelige kontrakter forhandlet de seg fram til en årlig tilleggsbevilgning fra Helse Midt-Norge i en femårsperiode, som til sammen ville utgjøre 84 millioner kroner.

Da dette ble allment kjent valgte Helse Midt å engasjere advokatfirmaet Kvale & Co for å se nærmere på om anbudsprosessen hadde foregått riktig. Kvale & Co konkluderte med at det var flere brudd på reglene for anbud. Helse Midts direktør Jan Eirik Thoresen valgte å gå.

Nå vil styret i Helse Midt stanse all utbetaling fordi en ny rapport konkluderer med at pengene er en ulovlig statsstøtte.