Hopp til hovedinnhold
St. Olavs Hospital, Trondheim. Foto: Wikimedia Commons


St. Olav må redusere kostnader på over 200 millioner

Høyere bemanning og IKT-tjenester har gitt økonomiske utfordringer for sykehuset.

Kostnadene har økt betydelig i norske sykehus de siste tre årene. Det gjelder også for St. Olav, som i tillegg har store merkostnader på grunn av Helseplattformen.

– Vi planlegger nå en kostnadsreduksjon på 200 millioner neste år, sier sykehusdirektør Grethe Aasved. Dette kommer frem i en pressemelding på St. Olav sine nettsider.

Dette utgjør imidlertid ikke hele den økonomiske utfordringen.

Det totale bildet viser en samlet økonomisk utfordring på ca. 500 millioner kroner. Av dette utgjør kostnader og tapte inntekter som følge av Helseplattformen ca. 150 millioner kroner.

De øvrige ca. 350 millioner kroner har i hovedsak sammenheng med høyere bemanning og høyere IKT-kostnader enn tidligere.

Må redusere bemanningen

Det siste året ble bemanningen økt med 100 årsverk for å ivareta pasientsikkerheten, etter at det nye journalsystemet ble tatt i bruk.

I løpet av den kommende tiden må det blant annet bli færre ansatte for å imøtekomme behovet for økonomiske kutt.

Styret skal vedta budsjettet for 2024 i sitt møte 11. desember.