Hopp til hovedinnhold


Spineboard og nakkekrage kan gi skader hos pasientene

DANMARK: I mange år har man i den danske ambulansetjenesten benyttet spineboard og nakkekrage til immobilisering av pasienter. Men mange års erfaringer viser også at det har vært hendelser hvor immobilisering ikke har gavnet pasienten, skriver BeredskabsInfo.
I noen tilfeller har det påført pasienten skader, særlig i forbindelse med samtidig hodetraume. Det har fått regionenes prehospitale ledere og de som styrer PHTLS Danmark til å gjøre relevante legefaglige organisasjoner oppmerksomme på at det er et behov for en revisjon af retningslinjene.
I lengre tid har det vært en faglig debatt om man bør revurdere indikasjonene for anvendelse av immobilisering eller om man skal endre måten man immobiliserer på.
I Danmark inngår bruk av spineboard og nakkekrage til immobilisering i PreHospital Advanced Trauma Life Support-kurset (PHTLS), som er en obligatorisk del av ambulanseutdanningen. Organisasjonen PHTLS Danmark opplyser at det var et meget interessant innlegg fra en norsk kollega om skader etter nakkekrage på den siste PHTLS-instruktørsamlingen .
PHTLS Danmark understreker imidlertid at en revisjon av retningslinjene bør skje i fellesskap med den prehospitale organiseringen og sykehusene – og at dette er bakgrunnen for henvendelsen til de legefaglige organisasjonene.
– Inntil de faglige organisasjonene har kommet med et utspill, forsetter vi prehospitalt med den praksis for immobilisering som alltid er blitt brukt. En revisjon av retningslinjene skal skje systematisk. Faren for å havne i motsatt grøft ved usystematisk individuell bruk av immobilisering - som kan påføre pasienter skader er ellers for stor, lyder det fra PHTLS Danmark.
Les mer om saken hos BeredskabsInfo