Hopp til hovedinnhold
– Per Kristian Hyldmo (til høyre nede) hadde workshop sammen med Thomas Hansen (til høyre oppe) om nye nasjonale retningslinjer for spinal stabilisering på Ambulanseforum 2016. Vakuummadrassen har en naturlig rolle i nye retningslinjer. Foto: Fredrik Naumann/Felix Feature
– Per Kristian Hyldmo (til høyre nede) hadde workshop sammen med Thomas Hansen (til høyre oppe) om nye nasjonale retningslinjer for spinal stabilisering på Ambulanseforum 2016. Vakuummadrassen har en naturlig rolle i nye retningslinjer. Foto: Fredrik Naumann/Felix Feature


Spinal immobilisering: – Tid for forandring

Prehospital spinal immobilisering har lenge vært standarden for traumepasienter utsatt for stumpe eller penetrerende skader – som har vært utsatt for skademekanismer sterke nok til å kunne skade nakkevirvlene.

Ambulanseforum nr. 2 2013. Tekst: Jim Morrissey. Oversettelse og foto: Live Oftedahl

Majoriteten av alle bøker om akuttmedisin understreker at betydelig skademekanikk, uavhengig av tegn og symptomer på nakkeskade, krever full immobilisering med nakkekrage og sikring på et backboard.

Denne tilnærmingen har vært akseptert og brukt som standardbehandling i tiår, selv om det er lite vitenskapelig belegg for praksisen (1-3).

I tillegg er det dårlige data på om immobilisering har noen positiv effekt på nevrologisk utkomme hos pasienter med stumpe eller penetrerende traumer (1, 4, 6).

Tekst: Jim Morrissey


Paramedic og koordinator for terrorforberedelse i Alamadas (California) ambulansetjeneste.

Taktisk paramedic for San Francisco FBI Swat Team, og medisinsk etterretningsoffiser for Nord-Californias regionale etterforskningssenter.

Master i homeland security fra the Naval Postgraduate School. Han kan nås på e-post jim.morrissey@acgov.org.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.