Hopp til hovedinnhold


Spesialhjelm for diagnostisering av hjerneslag

Om cirka fem år skal en hjerneslagshjelm i ambulansene korte ned tiden fram til behandling av denne pasientgruppen.

Om cirka fem år skal en hjerneslagshjelm i ambulansene korte ned tiden fram til behandling av denne pasientgruppen, skriver Sveriges Radio.

I dag får bara et par prosent av dem som rammes av slag i form av en blodpropp i hjernen hjelp i tide.

Hvis man ikke har fått et proppløsende middel innen tre timer, dør så mange nerveceller at den syke kan få handikapp livet ut.

– Det haster å få skilt en blødning fra et slag, sier Mikael Elam, professor i klinisk neurofysiologi ved Sahlgrenska unviersitetssjukhuset.

I dag kreves det en rask behandlingskjede for å transportere pasienten fra ambulanse, via akuttmottak og direkte til røntgenavdelingen. Alle tidsgevinster man kan gjøre i denne kjeden er viktige. Hvert minutt kan redde hjerneceller.

Om man kan begynne med proppbehandlingen allerede i ambulansen kan man vinne alt fra en halvtime til halvannen time.

Prototypen på en slik mikrobølgehjelm ligner en gjennomsnittlig hockeyhjelm.

I Sverige får cirka 30.000 hjerneslag, og i 85 av tilfellene dreier det seg om en blodpropp i hjernen. Hjerneslagshjelmens funksjon er først og fremst å utelukke en blødning.

– Jo tidligere man løser opp proppen, desto større sjanse er det for å slippe mén. Løser vi problematikken med tidlig diagnostikk så kommer det til å få betydning for en stor sykdomsgruppe i hele verden. Vi skal forandre verden, sier Mikael Elam.

Les hele saken på Sveriges Radio: Specialhjälm mot stroke