Hopp til hovedinnhold


Spenstig trombolyserekord

Ved OUS ble det nylig satt ny rekord på «Dør-til-nål-tid», altså hvor lang tid det tar fra pasienten ankommer akuttmottaket til innledende medisinsk behandling er igangsatt ved hjerneslag. I løpet av en uke presterte trombolyseteamet tre rekorder på rappen, nemlig 12, 10 og 9 minutter, melder OUS.
Undersøkelser viser at risikoen for varig mén ved en slik rask behandling går dramatisk ned.
– Får vi pasienten til trombolyse innen 60 minutter fra slaget fant sted blir én av to pasienter tilnærmet helt friske etterpå. Dette tallet reduseres til én av 14 hvis det går 4-5 timer, forteller seksjonsoverlege i nevrologi, Sigrun Kierulf Brækken. Det må kalles oppsiktsvekkende!
– Vi vet ikke om dette er norgesrekord, sier seksjonsoverlege Sigurd Vatn, - men vi tror det! Han følges opp av kollega Maja Villseth, som har vært sentral i rekordforløpet:
– Målet er syv minutter. Hvis veneflon er satt i ambulansen ...
Kort fortalt begynner et positivt behandlingsforløp med at omgivelsene reagerer raskt når noen rammes av et mulig hjerneslag. 113 ringes og pasienten hentes. Hvis ambulansepersonellet får mistanke om akutt hjerneslag varsles akuttmottaket og det sendes ut gruppesøk til trombolyseteamet. Dette utløser innkalling av to trombolyse-sykepleiere, to sykepleiere i mottak, bak-/ og forvakt i nevrologi, bioingeniør, to radiografer og én radiolog.
Les mer om saken hos OUS