Hopp til hovedinnhold


Spennende resultater på medikamentforskning ved gjenoppvarming av hypoterme

Mellom 30 og 40 prosent av nedkjølte personer dør under oppvarming. Dette kan doktorgradsstipendiat Erik Sveberg Dietrichs i Tromsø ha funnet en løsning på, ifølge Nordlys.
Dietrichs, som er stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA), la fredag fram sin doktoravhandling på Universitetet i Tromsø. Den styrker håpet om å finne ei behandling der man unngår hjertesvikt når nedkjølte pasienter varmes opp igjen. Det som i dag skjer hos mange av disse pasientene er at hjertet ikke klarer å pumpe nok blod ut i kroppen. Dette kalles også gjenoppvarmingssjokk, og dette er en viktig dødsårsak blant slike pasienter, ifølge opplysninger fra SNLA.

Bedre enn adrenalin?

Dietrichs har i sitt doktorgradsarbeid gjort eksperimenter med to nye medikamenter, Milrinone og Levosimendan, som skal styrke hjertets pumpeevne. Resultatet av forsøkene, som han har gjort med rotter, er meget lovende.
– Medikamentene viste seg å ha god effekt. De rottene som fikk medikamentene hadde tilnærmet normal pumpeevne, mens de som ikke fikk hadde halvert hjertefunksjon under oppvarmingen, forteller Dietrichs.
De nye medikamentene har ifølge Sveberg Dietrichs vesentlig bedre effekt enn adrenalin, som anbefales brukt i internajonale retningslinjer i dag. Noe av «cluet» er å få utvidet blodårene og redusert motstanden når hjertet skal pumpe blodet ut i kroppen, samtidig som selve pumpeevnen styrkes. Dette for å hindre økt blodtrykk.
– Adrenalin virker godt i en kropp med normal temperatur, men dårlig i en nedkjølt kropp. Der har det ikke god effekt, sier han.

Går videre med testing

Etter de oppløftende resultatene med de nye medikamentene, er Sveberg Dietrichs innstilt på å forske videre på disse.
– Vi håper at dette skal få mye å si for behandlingen av nedkjølte pasienter, slik at sjansen for overlevelse forbedres og flere liv reddes. Men vi er et stykke unna testing på mennesker ennå. Neste steg blir å finne ut om medikamentene kan gi forstyrrelser på hjerterytmen, noe vi jo ikke ønsker skal skje, sier han.
Les mer om saken hos Nordlys