Hopp til hovedinnhold
Fra Sykehuset Østfold. Foto: Live Oftedahl
Fra Sykehuset Østfold utenfor akuttmottaket. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl


Spennende fagdag i Østfold

For første gang inviterte avdelingssjef Bo Skauen i Prehospital avdeling i Sykehuset Østfold alt ambulansepersonellet i avdelingen til fagdag den 14. februar.

For Ambulanseforum nr. 2 2014. Av Torer Frøyset, ass. avdelingssjef ambulansetjenesten i Østfold.

Nær 140 ansatte, lærlinger og vikarer møtte opp på fagdag en i Sarpsborg. Programansvarlig var avdelingens opplæringskonsulent Tom Arild Sørli.

Han hadde invitert forelesere innenfor noen av de fagområdene som har stort fokus i ambulansetjenesten.

Smertebehandling, barn og meldeplikt

Blant temaene var meldeplikt og melderett i forhold til barnevernstjenesten, fødselshjelp og hverdagshypotermi.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.