Hopp til hovedinnhold


Sosiale medier er avgjørende ved krisehåndtering

Kokom, nasjonalt kompetansesenter for medisinsk nødmeldetjeneste, deltar i EU-prosjektet iSAR+ som blant annet forsker på hvordan sosiale medier og mobilteknologi kan gi myndighetene viktig informasjon i krisesituasjoner.
En studie i iSAR+ (Isar står for Online and Mobile Communications for Crisis Response and Search and Rescue) konkluderer med at sosiale nettverk og mobilteknologi gir myndighetene viktig informasjon i krisesituasjoner og katastrofer og hjelper dem med å handle mer effektivt og redusere de negative konsekvensene av slike hendelser.

Øvelse i Paris
I september 2014 nådde prosjektet en viktig milepæl med en simulering av et krisescenario på togstasjonen Paris Montparnasse. Under øvelsen fikk myndighetene informasjon fra frivillige, hovedsakelig via Twitter, om hva de så eller opplevde (røyk på stasjonen, forlatt bagasje, panikkslagen mengde), og dermed kunne de danne seg et godt bilde av hvordan situasjonen utviklet seg.
Myndighetene sendte på sin side varsler til innbyggernes smarttelefoner. En spesiell plattform utviklet i regi av iSAR+ muliggjorde effektiv informasjonsbehandling.
– Avgjørende
«Informasjonen som ble samlet inn på sosiale nettverk og evaluert av systemet vårt, var avgjørende for at myndighetene skulle kunne reagere raskere og mer effektivt. Folk gir oss for eksempel stedfestet informasjon og opplysninger om antall skadde eller om problemer med å få adgang til ulykkesstedet», sier João Belfo, prosjektkoordinator for iSAR+.
Under den siste øvelsen, som vil finne sted i Kuopio (Finland) i februar 2015, vil iSAR+ Consortiums endelige løsninger bli ytterligere validert.
Vil utvikle retningslinjer
iSAR+-prosjektets viktigste mål er å utvikle retningslinjer for hvordan innbyggerne og representanter for nød- og beredskapsorganisasjoner (PPDF – Public Protection and Disaster Relief) kan bruke sosiale medier og mobilteknologi på en effektiv måte i krisesituasjoner.
Vil du vite mer? Kontakt: iSAR+prosjektkoordinator: TEKEVER. E-post: isar.coordinaton@tekever.com eller KoKom – Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap. E-post: firmapost@kokom.no Tlf: 55 97 72 60.