Hopp til hovedinnhold


Sørtrønder-ordføreren støtter AMK i Namsos

Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag støtter AMK Nord-Trøndelag i Namsos, skriver Namdalsavisa.
– Helse Midt-Norge har nylig vedtatt en prehospital plan som tilsier AMK-sentraler i hvert helseforetak. Det er en plan de bør holde fast ved, sier Sandvik.
Fylkesordføreren i sørfylket viser til utredninga som sier det kan være tilstrekkelig med to ambulansesentraler i Helse Midt-Norge.
– Men det er ikke godtgjort at det er godt nok. Derfor bør Namsos bestå som AMK-sentral i Nord-Trøndelag.
Argumentet om å møte behovet for styrket beredskap ved store katastrofer må uansett løses over foretaksgrensene, i og med at de fleste helseforetak i hele landet har egne AMK-sentraler.
Det understrekes også i saksframlegget fra direktøren i Helse Midt-Norge at lokalkunnskap og backup i egen region veier så vidt mye at en felles AMK for hele regionen ikke er å anbefale, påpeker Sandvik.
 

Les mer om saken hos Namdalsavisa