Hopp til hovedinnhold
Sørlandet sykehus HF søker lærling. Foto: Sørlandet sykehus.
Sørlandet sykehus HF søker kolleger. Foto: Sørlandet sykehus.


Sørlandet Sykehus: Ledig stilling i Lillesand

På Lillesand ambulansestasjon er det ledig stilling for deg som paramedisiner, ambulansearbeider eller sykepleier med autorisasjon.

Klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus HF (PTSS) har ansvar for ambulansetjeneste, luftambulansetjeneste, AMK/nødmeldetjeneste og pasientreiser i Agder fylke, samt Nissedal og Fyresdal kommune i Telemark og Lund i Rogaland. Ambulansetjenesten består av 21 ambulansestasjoner som har 30 ambulanser i drift. 

Ønsker du nye utfordringer? Da har du muligheten nå.

Seksjon Midt, Enhet Midt 1 innbefatter ambulansestasjonene i Lillesand og Åmli.
Bemanningsenheten organiseres under denne enheten. 
Bemanningsenheten skal formidle kvalifisert og serviceinnstilt personell til ambulansestasjonene i Lillesand, Kristiansand, Vennesla og Mandal.

Ved Bemanningsenheten har vi ledig:

100 % faste stillinger

Tiltredelse: etter avtale.

Stillingen er kombinasjonsstilling, med fordeling p.t. 40% helg i Lillesand, og p.t. 60 % Bemanningsenhet.

Oppmøtested er pt. Lillesand, Kristiansand, Vennesla, Mandal.

Arbeid for tiden 3. hver helg, det må påregnes arbeid 2 ekstra helger pr. år.  

På grunn av stillingenes særegenhet forventes det høy grad av fleksibilitet. 

Dersom intern omrokering kan andre stillinger bli ledige i PTSS.

Ansettelse skjer fortløpende inntil stillingene er besatt og aktuelle søkere blir kontaktet.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver for paramedisner/sykepleier med fagbrev og autorisasjon som ambulansearbeider

 • Bidra til akademisk utvikling av ambulansefaget
 • Veiledning av personell
 • Instruktør på interne kurs etc.
 • Turnusarbeid i ambulansetjenesten
 • Til enhver tid sette seg inn i og kjenne til innholdet i prosedyrer/tiltakskort, retningslinjer, rutiner m.v, og utføre beskrevne oppgaver i henhold til dette
 • Ivareta pasientens og de pårørendes behov i forbindelse med undersøkelse, behandling og transport i henhold til sitt formelle kompetanseområde
 • Arbeide i henhold til gjeldende rammer for taushetsplikt
 • Generelle oppgaver knyttet til stasjonens og avdelingens drift

Arbeidsoppgaver for ambulansearbeider med autorisasjon

 • Turnusarbeid i ambulansetjenesten
 • Til enhver tid sette seg inn i og kjenne innholdet i prosedyrer/tiltakskort, retningslinjer og rutiner m.v. og utføre beskrevne oppgaver i henhold til dette
 • Holde seg faglig oppdatert
 • Ivareta pasientenes og de pårørendes behov i forbindelse med undersøkelse, behandling og transport i henhold til sitt formelle kompetanseområde
 • Arbeide i henhold til gjeldende rammer for taushetsplikt
 • Generelle oppgaver knyttet til stasjonens og avdelingens drift

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på bachelornivå  - paramedisiner eller sykepleier m/fagbrev og aut. som ambulansearbeider
 • Autorisert ambulansearbeider 
 • Kompetansebevis for utrykningskjøring, kode 160 Førerkort klasse C1 (over 3500 kg).
 • Søkere som ikke innehar førerkort klasse C1, må forplikte seg til å ta dette innen 6 måneder for egen regning
 • Det kreves gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk, samt muntlig engelsk
 • Plettfri vandel

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet, gode holdninger, selvstendighet og høy faglig standard vektlegges
 • Fleksibel i forhold til arbeid på flere stasjoner
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Den som tilsettes må være villig til å holde seg i en fysisk form som det kreves for å utføre arbeidsoppgavene som ambulansearbeider
 • Må disponere egen bil 

Vi tilbyr

 • Trivelig stasjonsmiljø
 • Hyggelige kollegaer, godt arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning, KLP
 • Tillegg for arbeid på flere steder
 • En utfordrende og spennende jobb 

Søknadsfrist: 30.04.2024
Arbeidsgiver: Sørlandet sykehus HF
Stillingstittel: Paramedisiner/Sykepleier m. fagbrev og aut. som ambulansearbeider/Ambulansearbeider med autorisasjon
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100

Kontaktinformasjon
Marita Nesland Næss, enhetsleder
Telefon: 91647194