Hopp til hovedinnhold
Klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus.


Sørlandet sykehus søker etter lærlinger

Klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus tar sikte på opptak av inntil 12 lærlinger.

Klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus HF (PTSS) har ansvar for ambulansetjeneste, luftambulansetjeneste, AMK/nødmeldetjeneste og pasientreiser i Agder fylke, samt Nissedal og Fyresdal kommune i Telemark og Lund i Rogaland.

Det tas sikte på opptak av inntil 12 lærlinger - medio april - med oppstart i uke 36 - september 2022.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring. Dette for bla. å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Ambulansetjenesten består av 21 ambulansestasjoner som har 30 ambulanser i drift. I 2020 ble det utført 38 158 oppdrag og kjørt ca. 2,4 mill. kilometer.

Kvalifikasjoner

  • Bestått eksamen fra VG1 Helse- og oppvekstfag og VG2 Ambulansefag ved tiltredelse
  • Bestått eksamen fellesfag VG1 og VG2
  • Det er ønskelig at søkere har førerkort klasse B
  • Førerkort klasse C1, eller tilegner seg dette i løpet av læretiden
  • Søker må tilfredsstille helsekravene til førerkort klasse D (helseattest ikke eldre enn 6 mnd.)
  • Må beherske norsk (skandinavisk) språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
  • Beherske engelsk
  • Kunne beherske IT- verktøy på grunnleggende nivå
  • Fysisk test må bestås, fysiske krav er relatert til yrkesutøvelse og kan bestå av, eks. armhevinger, situps, utholdenhet/kondisjon og styrke. Ta kontakt med Elisabeth Flagtvedt på tlf. 478 51 709 for ytterlig informasjon