Hopp til hovedinnhold


SNLA ut mot helseministeren

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kommenterte før helgen OECD sine tall om dødelighet som følge av hjerneslag. Norge kommer bra ut. Samtidig lanserte hun regjeringens mål om at 20 prosent av alle som får hjerneslag på grunn av en blodpropp skal få behandling innen fire og en halv time. Ikke bra nok, ifølge Åslaug Haga, genr.sekr. i SNLA.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kommenterte før helgen OECD sine tall om dødelighet som følge av hjerneslag. Norge kommer bra ut. Samtidig lanserte hun regjeringens mål om at 20 prosent av alle som får hjerneslag på grunn av en blodpropp skal få behandling innen fire og en halv time. Ikke bra nok, ifølge Åslaug Haga, genr.sekr. i SNLA.

Haga har skrevet et langt leserinnlegg som er publisert i Oppland Arbeiderblad. Stiftelsen Norsk Luftambulanse mener dette er altfor defensivt. Vi vil ikke akseptere at 80 prosent av pasientene med hjerneinfarkt forblir ubehandlet. Alle som rammes av hjerneslag skal få rask hjelp, de skal transporteres til riktig sykehus under tilstrekkelig kompetent medisinsk tilsyn.

At mange overlever hjerneslag i Norge, betyr ikke at de som overlever blir friske. Tvert imot. Varige mén etter hjerneslag er et stort problem. Fra små, nærmest ubetydelige restplager, til totalt invalidiserende funksjonshemninger. Dette er katastrofalt for den som rammes. I tillegg koster det samfunnet enorme summer.

Les resten av innlegget her