Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonfoto: Wikimedia Commons


SMS-varsling til nødetatene i løpet av året

Regjeringen ønsker at publikum skal kunne varsle politi- og nødetatene via sms, skriver TV2 Nyhetene. 
I dag er det ikke mulig å sende sms, video, e-post eller bilder direkte til nødmeldetjenesten i en nødsituasjon.
Nødmeldesentralene er ikke utrustet eller klar til å håndtere slike henvendelser.
Nå varsler regjeringen at sms-varsling skal være på plass innen utgangen av året.
– Vi har satt i gang et pilotprosjekt for å få på plass en slik funksjon i nødnettet, og vår ambisjon er at det skal lanseres i løpet av året, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, til TV 2.

Kan redde liv

I fjor høst konkluderte en arbeidsgruppe at andre kommunikasjonsformer enn tale kan være med på å redde liv.
Det pekes spesielt på nødsituasjoner hvor det å ringe for å varsle kan fremstå som uaktuelt.
For eksempel ved kidnapping, ran eller innbrudd, eller slik situasjonen var for dem som befant seg på Utøya 22. juli 2011.
– Den politiske ledelsen ønsker fart i å få en løsning på plass, og har bedt Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) om å følge opp vårt ønske, sier Brein-Karlsen.

Nødnettet

Pilotprosjektet skal i første omgang iverksettes der nødnettet allerede er tatt i bruk av politiet. Det gjelder fylkene Akershus, Oslo, Buskerud, Hedmark og Oppland.
Les mer om saken hos TV2