Hopp til hovedinnhold


SMS gjorde at flere fikk hjertelungeredning

Overlevelsen etter hjertestans er fordoblet hos pasienter som får hjertelungeredning (HLR) før ambulansen kommer. SMS-meldinger til mulige livreddere øker andelen pasienter som får slik HLR, skriver svenske Dagens Medicin.

Les også: Ny forskning viser verdien av tidlig hjertelungeredning

Tidligere: SMS-alarm skal redde liv og Privatpersoner raskere enn ambulansen

Mer om saken: Danskene vurderer samme ordning

Det viser to svenske studier i New England Journal of Medicine.

– Tidigligere har det vært stilt spørsmål ved om HLR før trent personell kommer til stedet virkelig har noen nytte. At dette er tilfelle synes jeg vi stort sett har bevist nå i vår ene studie, sier Jacob Hollenberg, hjertelege på Södersjukhuset i Stockholm og forskningsleder ved hjertestanssentrumet på Karolinska institutet.

I undersøkelsen har han og kollegaene analysert over 30 000 bevitnede hjertestanstilfeller i Sverige fra 1990 til og med 2011.

I halvparten av tilfellene der lekmenn igangsatte HLR var 30-dagersoverlevelsen 10,5 prosent, sammenlignet med 4,0 prosent der man ikke ga HLR.

Når forskerne tok hensyn til ulike bakgrunnsfaktorer motsvarte den en 2,15 gangs økt sjanse for å overleve om HLR ble gjennomført. Hollenberg konstaterer at dette er i tråd med annen forskning på området.

– Det som utmerker vår studie er at den er svært stor og spenner over tre tiår, og at vi har kontrollert for veldig mange bakgrunnsfaktorer. Likevel kan vi ikke helt fastslå årsakssammenhengene da studien ikke er randomisert, men dette er nok så nærme sannheten vi kan komme, sier han og legger til:

– Vår studie peker også på nytten av den store innsatsen som er gjort for å utdanne tre millioner svensker i HLR: Vi ser en koblin mellom antall personer som får utdanning og antallet gjennomførte livredningsforsøk, og i siste ende antall personer som overlever.

Den andre studien vurderer prosjektet SMS-livredder i Stockholm, der personer som er trent i HLR får en SMS fra nødsentralen om de befinner seg innenfor 500 meter fra en mistenkt hjertestans.

Andelen pasienter som fikk HLR før ambulanse, politi eller brannvesenet kom til stedet var 62 prosent ved hjertestanstilfeller der dette systemet ble aktivert. I kontrollgruppen var tallet 48 prosent.

– Vi synes at resultatet er slående. Det finnes ingen intervensjon som på så kort tid har økt andelen pasienter som får hjerte-lungeredning med så stor margin, sier Mattias Ringh, hjertelege ved Södersjukhuset og førsteforfatter til studien.

Han poengterer at studien som omfatter 667 tilfeller av hjertestans, er for liten til å vise effekt på overlevelsen.

– Men vi tror jo så klart at SMS-livredding bidrar til å redde liv. Flere andre landsting og regioner i Sverige er også i gang med å innføre systemet. Vårt neste steg er å hjelpe våre SMS-livreddere til å finne en hjertestarter i nærheten, sier Mattias Ringh.

Les mer om saken hos Dagens Medicin