Hopp til hovedinnhold
Widerøes Dash 8 - 100 og smittevernkuvøse. Foto: Luftambulanseavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Widerøes Dash 8 - 100 og smittevernkuvøse. Foto: Luftambulanseavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.


Smitteflyet har kostet 44, 7 millioner kroner

Det er brukt seks ganger på åtte måneder.

 I Bodø har et ombygd Widerøe-fly med smittekuvøser stått i koronaberedskap siden mars til en prislapp på 44,7 millioner kroner, skriver Dagens Medisin.

Dette til tross for at Helsedirektoratet har slått fast at det er tilstrekkelig med munnbind på pasienten som smittevernutstyr ved transport av covid-19-syke. 

Les også hos Dagens Medisin: Helse Nord om smitteflyet - en del av den totale beredskapen
– Helseforetakene bruker til sammen cirka 1,5 milliarder kroner hvert eneste år til luftambulansetjenesten, som er en kostnadskrevende, men samfunnskritisk ressurs. Da mener vi og våre eiere, de regionale helseforetakene, at det er riktig å bruke noen ekstra millioner for å skjerme denne beredskapen så godt vi kan, sier Knut Haarvik, kommunikasjonsrådgiver i LAT HF  til Dagens Medisin.

Flyet kom i stand gjennom et samarbeid mellom Forsvarets 330 skvadron, Nordlandssykehuset (NLSH) og Widerøe. Senere har Helse Nord tatt over det økonomiske ansvaret for den medisinske bemanningen fra Nordlandssykehuset.

Flyet har blitt brukt til seks koronarelaterte oppdrag i perioden fra det sto ferdig den 24. mars til og med 19. november 2020.

I tillegg kommer fire fullskalaøvelser, blant annet en til Svalbard.

Kostnadene fordeler seg slik mellom de ulike offentlige organene:

  • Medisinsk bemanning, anestesilege og flysykepleier (NLSH): 4 millioner kroner (regnet ut ifra en årlig kostnad på 6 millioner kroner)
  • Beredskap, flytimer og vedlikehold (LAT HF): 37.165.600
  • Ombygging og andre utgifter knyttet til klargjøring av fly og kuvøseoppsett (LAT HF): 814.000 kroner.
  • Redningsmann i beredskap fra 330-skvadron (Forsvaret): 1 million kroner per base (fem baser totalt)
  • 3 EpiShuttle-kuvøser (Helse Nord): 1,7 millioner kroner (inkl mva).

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet slår fast i et brev til Helse Nord datert 2. november at transport med EpiShuttle vanligvis ikke er nødvendig eller indisert ved flytransport av pasienter med bekreftet eller mistenkt covid-19.

«Pasienten skal benytte kirurgisk munnbind dersom det ikke er kontraindisert av medisinske grunner og desinfisere hender før innlasting/ombordstigning, og minimere kontakten med omgivelsene i flyet. Ved transport med fly vil det i de aller fleste tilfeller være tilstrekkelig med munnbind på pasient», skriver de.